So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že 1. septembra 2022 nás navždy opustil jeden zo spoluzakladateľov DO FÉNIX, pán Ladislav Szibilla.

Pán Ladislav Szibilla bol pri narodení Fénixu a navždy bude patriť do veľkej rodiny Fénixákov. Do roku 2006 bol predseda Územnej správnej rady DO FÉNIX Prievidza. O svoje skúsenosti a rady s turistikou sa podelil aj vo svojej metodickej publikácii „Turistickým chodníkom“. V nohách mal tisícky kilometrov, v jeho turistickej zbierke nechýbal prechod Tatranskou magistrálou, prechod Nízkymi Tatrami, absolvovanie prechodov Malej i Veľkej Fatry, Kováčovských kopcov, či Ponitrianskej magistrály z Nitry do Handlovej. Niekoľkokrát šéfoval Letnej škole Fénixu, ktorá bola zameraná na turistiku a neformálne vzdelávanie. Počas dlhých rokov sa uskutočnila v Piatrovej, Jahodníku, Bojniciach, či Detve. Najväčšia Fénixácka akcia pána Szibillu bola „Po stopách hrdinov SNP“, ktorej sa aktívne zúčastnilo formou turistických pochodov viac ako 1200 nadšencov z radov Fénixu aj dobrovoľníkov. Bol tiež zakladateľom turistického pochodu „Od Dukly po Devín“. Spolu s ďalšími Fénixákmi symbolicky po etapách prešli Cestu hrdinov SNP, ako najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku, dlhú 730 kilometrov. Okrem mnohých už spomínaných úspešných projektov a podujatí, ktoré sa vo Fénixe uskutočňovali dlhé roky bol aj spoluautorom a rozhodcom v aktivite „Prines oheň a zvíťazíš“, ktorá je jednou z najlegendárnejších projektov DO FÉNIX. 

Jedným z posledných rozhovorov s pánom Szibillom bolo natáčanie videa „30 sekúnd pre Fénix„, kde rozprával o mnohých svojich Fénixáckych spomienkach. Video si môžete pozrieť tu: 30 sekúnd pre Fénix – Ladislav Szibilla

Česť jeho pamiatke …