Na prelome septembra a októbra sa uskutoční ďalšia Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO, tentokrát v Leviciach. ZO Levice ja jedna z troch základných organizácií, ktoré konferenciu tento rok budú realizovať. Nosnou témou ich konferencie je dobrovoľníctvo a jeho formy, ktorým sa budú venovať formou prednášok, diskusií, workshopov a kvízov. Konferencia nesie názov „Výprava za dobrou vôľou„. Podrobný program nájdete nižšie.

Program mládežníckej konferencie Výprava za dobrou vôľou:

1.deň (priebežne počas týždňa dobrovoľníctva) – Prvý kontakt s dobrovoľníctvom – predpríprava konferencie

Naši členovia absolvujú predbežnú inštruktáž o tom, čo je dobrovoľníctvo, aká je ich predstava.
Následne si skonfrontujú svoju predstavu s realitou. Po vzájomnej dohode sa im pridelia vybrané dobrovoľnícke aktivity, ktoré absolvujú a pripravia na nich obrazový materiál pre hlavný (druhý) deň – samotnú konferenciu. Predbežne máme dohodnuté tieto organizácie – Miesto v dome  (práce podľa aktuálnej potreby), Jeseň života – zariadenie sociálnych služieb Levice (kvíz, tvorivé aktivity + podľa momentálnej potreby)

2.deň (29.9.2022)– samotná konferencia (+1. výstup z konferencie)

Je jadrom celého podujatia.
Na úvod sa zadefinuje kto je dobrovoľník. Brainstormingom sa vygeneruje kto môže byť  adresátom dobrovoľníckych aktivít. Budeme sa venovať aj tradíciám dobrovoľníctva na Slovensku a jeho porovnaním so zahraničím.
Ďalej na konferencii vystúpia hostia z dobrovoľníckych organizácií so svojimi príspevkami a skúsenosťami (p.Andrea Kosír Hugáňová z NCD Nitra zhodnotí týždeň dobrovoľníctva v kraji, p. M. Frajtová z DofE+ 3 študentky sa podelí o skúsenosti tínedžerov s dobrovoľníctvom. Domáci odprezentujú obrazový materiál z predošlého konferenčného dňa – z absolvovaných dobrovoľníckych aktivít.
Konferencia je interakčná – súčasťou bude diskusia, kvíz – Či som dobrý materiál na dobrovoľníka a v akej oblasti
Na záver teoretickej časti konferencie pripravujeme workshopv skupinách budú riešiť projekt – aké dobrovoľnícke aktivity by navrhovali pre konkrétnu skupinu alebo problém (napr. začlenenie utečencov z Ukrajiny, ako pomáhať v čase karantény, čo sa dá vymyslieť pre seniorov a pod.) a následne budú obhajovať svoje riešenie

1.praktický výstup z konferenciespoločné aktívne popoludnie s utečencami z Ukrajiny
Cieľom je previesť do praxe teoretické informácie z konferencie, vymyslieť a zrealizovať pomoc pri začleneňovaní ukrajinských rodín u nás.
Popoludnie by prebiehalo na tom istom mieste ako konferencia (za priaznivého počasia v exteriéri). Pozvaní sú deti i dospelí z komunity ukrajinských utečencov – do 20 ľudí.
Pre deti i dospelých– naši žiaci pripravia zážitkovo-vzdelávacie aktivity pre deti, pri ktorých budú spoznávať vzájomne jazyky, kultúru a zabavia sa + vzájomná ochutnávka tradičných jedál.

3.deň konferencie (4.10.2022) – 2. praktický výstup konferencie – Medzigeneračný výlet

Cieľom je  realizovať teóriu dobrovoľníctva v praxi. Vidieť a vyskúšať si iné možnosti dobrovoľníctva, vnímať iné potreby rôznych skupín obyvateľstva (v tomto prípade seniorov – chýbajúci kontakt s mladými, zážitkové aktivity a pod.).
Ide o spoločný výlet našich členov a seniorov zo zariadenia sociálnych služieb -Jeseň života do Antola spojený s medzigeneračným učením. Vždy 1-2 naši členovia by si zábavnou formou vylosovali „ svojho seniora“, ktorému by sa celou cestou venovali a zisťovali otázky (ktoré si vopred pripravia) o živote v minulosti, zároveň by mali za úlohu pomôcť seniorom s otázkami ohľadne IT techniky, príp. ich naučiť pár slovíčok po anglicky. Na záver by v svojich 2-3členných družstvách súťažili v otázkach o Antole.

Plagát s programom: MK Levice plagát