Školský rok je v plnom prúde a my veríme, že ste sa po prázdninách aklimatizovali a zabehli do školského kolobehu. V mesiaci september sme zorganizovali tradičné CSS, ktoré sa tento rok konalo už štrnásty krát. V podujatiach pokračujeme a opäť vám prinášame dôležité informácie o tom, na čo v mesiaci OKTÓBER nesmiete zabudnúť.

Všeobecné úlohy:

 • Propagácia inovatívnych projektov na webových stránkach
 • Oslovovanie neorganizovanej mládeže prostredníctvom výziev na sociálnych sieťach, live streamoch – nábor nových členov „Poď medzi nás“

Zasadnutia:

 • VV – korešpondenčne

Úlohy pre ústredie:

 • Príprava témy a a webinára na tému roka 2023
 • Návšteva všetkých ZO, zisťovanie potrieb
 • Metodika Aj s Tebou sa počíta
 • Plán nákupu techniky na Ústredie
 • Dotazníkový prieskum zameraný na potreby a záujmy mladých ľudí

Aktivity:

 • Vyhlásenie témy na rok 2023, webinár pre predsedov
 • Veľká výmena skúseností – skús to aj Ty po novom
 • Seminár pre predsedov ZO k VVO – kľúčové kompetencie
 • Online workshop – používanie informačných technológií a moderných technológií v práci s mládežou, vedenie podujatia online
 • Projekt PARTI

OKTÓBROVÉ WEBINÁRE / Kávička pri ZOOMe

STREDA 5. októbra – Vyhlásenie témy na rok 2023, webinár pre predsedov ZO (Nika)
STREDA 12. októbra – Projekt PARTI (Nika)
STREDA 19. októbra – Používanie informačných a moderných technológií v práci s mládežou, vedenie podujatia online (Marek)
STREDA 26. októbra – Mládežnícke konferencie na ZO, zriadenie sekcie štruktúrovaného dialógu, prehodnotenie doterajších výsledkov (Evka)

Prajeme vám príjemný október!