Minulý aj predminulý týždeň prebiehala mládežnícka konferencia v Leviciach. Levičania mali konferenciu rozdelenú do 3 dní, o prvých dvoch si môžete prečítať v tu: https://www.do-fenix.sk/2022/09/mladeznicka-konferencia-v-leviciach-2/

Posledný deň konferencie, utorok 4.10. strávili so seniormi. O tom, ako sa mali na medzigeneračnom výlete nám opäť napísala Jarka Kowalczuková v krátkom článku.

„V utorok, 4.októbra sa nám za spoluúčasti seniorov z Jesene života podarilo obsadiť kaštieľ vo Sv. Antone. Doslova, lebo okrem našich fénixákov a spomínaných seniorov tam bolo už len pár domácich. Tí nám radi a detailne popísali históriu kaštieľa a jeho majiteľov, previedli nás cez prepychovo vyzdobené miestnosti, takže sa nedalo ináč, len ozaj obdivovať  cit a umenie starých majstrov na jednej strane a vkus, štýl a investície na strane majiteľov. Krásne a inšpiratívne. Následne sme kvízovali o živote v minulosti a seniori hodnotili a komentovali naše predstavy. Ale to všetko bola len pekná kulisa na to, aby sme strávili príjemný čas so seniormi, naučili sa ich viac vnímať, niečo sa od nich dozvedieť a byť citliví a trpezliví k ich potrebám. Obojstranne užitočné. Ďakujeme všetkým, ktorí umožnili zrealizovať túto peknú akciu.“