Mládežnícke konferencie sa organizujú už niekoľko rokov a sú určené prioritne základným organizáciám, ktoré pôsobia na stredných školách, s mladými ľuďmi vo veku 15 – 18 rokov. Stretávajú sa na nich aktívni mladí ľudia – členovia Detskej organizácie FÉNIX. o. z., ktorí sa zapájajú do aktuálneho diania v spoločnosti. Okrem toho sa zaujímajú o konkrétnu tému Mládežníckej konferencie, sú komunikatívni a radi sa podelia o svoje názory so svojimi rovesníkmi. Na Mládežníckej konferencii  sa dozvedia veľa nových vecí v danej oblasti, rozšíria si svoje vedomosti a v neposlednom rade dostanú priestor na diskusiu. V rámci programu absolvujú besedy so zaujímavými, skúsenými a inšpiratívnymi ľuďmi. Tých sa budú môcť pýtať nielen na konkrétne otázky z danej oblasti, ale aj na ich príbeh a pracovnú kariéru. Mládežnícka konferencia sa tento rok uskutočnila aj v Prešove.

Mládežnícku konferenciu „Idem do toho“ dňa 14. 10. 2022 zorganizovali študenti zo súkromnej strednej športovej školy ELBA. Venovali sa téme zdravie a zdravý životný štýl – témam, ktoré považujú za veľmi dôležité v dnešnej uponáhľanej dobe. Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO sa konala v priestoroch El Parku. Táto konferencia sa niesla v duchu dodržiavania zdravého životného štýlu, dôležitosti zdravého stravovania, zdravej kuchyne, športu aj vznikajúcich chorôb pri nesprávnom životnom štýle. Maturanti biológie pod vedením Mgr. Simony Dvorjakovej upozornili na dôležitosť body image,  nebezpečia ochorení bulímia i anorexia, či záchvatového prejedania sa. Rozhovory sa niesli aj v duchu témy návykových látok, nikotínu a žuvacieho tabaku. V príspevkoch Martina Sopka, Blanky Hympánovej a Mgr. Juraja Skripa sa prezentovala aj dôležitosť telesnej výchovy a športu všeobecne, rozvoj fyzickej a duševnej krásy. Veľmi zaujímavým príspevkom bola prezentácia Jána Smolka o organizácii DofE, do ktorej sú zapojení aj naši študenti.

Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO! je projekt realizovaný v rámci projektu PODPORA – podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2022 – 2027“, ktoré administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.