Počas uplynulého víkendu sa uskutočnila Veľká výmena skúseností spojená s rozšíreným zasadnutím Slovenskej rady Fénixu. V piatok 21. októbra sa predsedovia ZO, členovia SRF, pracovníci ústredia DO FÉNIX a pozvaní hostia stretli v Park hoteli Čingov v Slovenskom raji, kde sa veľká výmena uskutočnila už druhýkrát.

V piatok večer prebehlo otvorenie zasadnutia SRF, výkonný výbor podal správu o svojej činnosti, zhodnotili sme projekt Zdravie nie je klišé, zopakovali si prácu v programe Tee-Pee a „ochutnali sme“ letné aktivity organizované DO FÉNIX. Medzi nimi nám Majka Maňáková predstavila Letné školy školičky, Vladka Vávrová akreditované vzdelávanie Mladý vedúci, Miška Revajová Letný zážitkovo-vzdelávací kurz, Sonička Kačíková podujatie Budujeme vzťahy, Nika Synak Celoslovenské stretnutie, Detskú konferenciu a projekt PARTI a nakoniec Evka Pintérová Mládežnícke konferencie a grantové výzvy.

V sobotu 22. októbra sme hneď po raňajkách nahliadli do sveta financií s Norom Škorvagom. Keďže ústrednou témou budúceho roka v DO FÉNIX bude finančná gramotnosť, Noro nám pripravil do tejto problematiky príjemný úvod. Po ňom predstavila Nika Synak práve nový projekt o finančnej gramotnosti, do ktorého sa už teraz mohli základné organizácie prihlásiť. Na záver stretnutia sa zúčastneným prihovorila riaditeľka ústredia, Evka Pintérová. Poďakovala všetkým za účasť, ako aj za doterajšiu odvedenú prácu. Veľká výmena skúseností skončila spoločným obedom, po ktorom sa už všetci vybrali svojou cestou, späť domov.

Fotoalbum z VVS nájdete na našom Facebooku, tu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.490829046421859&type=3