Detská organizácia FÉNIX ZO Košice vás pozýva na

MUSIC WORKSHOP, ktorý sa bude konať dňa 9.11.2022

VÝZNAM HUDBY A JEJ BLAHODÁRNY VPLYV

„Podľa Platóna sa hudba spája s ľudskou prirodzenosťou a vedie ju k poznaniu krásy. Aristoteles tvrdil, že človek má vrodený zmysel pre rytmus a melódiu. Preto na neho hudba silno pôsobí a môže poskytnúť očistu od nepríjemných psychických stavov.

Súčasné výskumy uvádzajú, že spievanie:

– prehlbuje dýchanie a okysličuje organizmus,
– posilňuje krvný obeh,
– zlepšuje koncentráciu, fantáziu, vyššie city,
– vytvára pozitívny vzťah k umeniu, k prírode, ku kráse,
– zlepšuje imunitu, pretože prepojením melódie, rytmu a tempa synchronizuje telesné procesy,
– aktivuje tie časti mozgu, ktoré ovplyvňujú vnímanie a spracovávanie emócií, citovosti a empatie,
– umožňuje prežiť uvoľnenie a hlbokú relaxáciu.

Aj na školákov vplýva správna  hudba pozitívne a ovplyvňuje ich vo viacerých smeroch. Deti si pri speve obohacujú slovnú zásobu, lepšie čítajú, zdokonaľujú sa v matematike, spoločenských aj prírodných vedách. Štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa venujú spevu alebo hre na akýkoľvek hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky vo všetkých predmetoch. Nie je až tak dôležité, aby sa dieťa venovalo hudbe pod vedením profesionála, ale mali by ste sa snažiť budovať v ňom lásku k nej. Deti, ktoré sa venujú hudbe, sa učia oceniť krásu, ako aj rozvíjať sústredenie a dôveru prostredníctvom hudby.