17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu si pripomenuli stredoškoláci v SPŠse v Leviciach, kde pôsobí ZO Levice pod vedením hlavnej vedúcej, Jarky Kowalczukovej. Zorganizovali podujatie s názvom „Nežná zmena“ a napísali nám o ňom viac.

Podujatie bolo konané pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie a bolo zamerané na priblíženie udalostí pred a počas Nežnej a to interaktívnou formou, formou situačných rolí a simulácií. V prvej časti sa mládež zoznámila so životom počas totalitného režimu, sledovali videá napr. o chýbajúcom tovare a pod., potom si vylosovali úlohy za alebo proti režimu, hľadali motivácie ľudí, ktoré ich viedli k daným postojom, následne tieto postoje vyjadrili i vizuálne, formou za a proti režimu. Zahrali si úlohy vedúce k Sviečkovej manifestácii a následne k celonárodnému protestu a Nežnej revolúcii, Štrngalo sa kľúčmi. Pútavou interaktívnou formou sa deti dozvedeli o spôsobe života za totalitného režimu a o udalostiach vedúcich k jeho pádu, vcítili sa do rôznych situačných rolí, analyzovali, argumentovali a odniesli si z tohto workshopu na danú tému viac ako z formálnych školských hodín. Workshop bol organizovaný v spolupráci s organizáciou Post Bellum SK.

Cieľom podujatia bolo prostredníctvom činnosti zabezpečiť, aby sa členovia pri činnosti vo voľnom čase aj neformálne vzdelávali, aby mali možnosť získavať sociálne kompetencie a skúsenosti. zoznamovali sa s kľúčovými momentami našej histórie, snažili sa im porozumieť, vedeli ich analyzovať. V tomto konkrétnom prípade išlo o priblíženie udalostí pred a počas Nežnej revolúcie, ich sprítomnenie, analýzu. Cieľom bolo tiež sprostredkovať emočné prežívanie daných udalostí, vedieť sformulovať svoj názor na dané udalosti, vyargumentovať ho.