Jednou zo základných organizácií, ktoré sa zapojili do grantových výziev bola aj ZO Lučivná. Svoj projekt zameraný na tému Zdravie a zdravý životný štýl zorganizovali v uplynulých týždňoch. Prečítajte si, čo všetko sa v Lučivnej dialo a ako sa to deťom páčilo.

„V projekte sme sa zamerali na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Pri presadzovaní zdravého životného štýlu sme dávali dôraz na vyváženú stravu, zdravé telo a zdravú myseľ. Voľnočasové aktivity sme volili tak, aby sa deťom poskytovali zodpovedajúce možnosti v oblasti fyzického a duševného zdravia. Deň mlieka sme si pripomenuli rôznymi aktivitami a poukázali pritom na jeho význam pre naše zdravie. Počas Dňa zdravej výživy sme zhotovovali zdravé ovocné a zeleninové misy a pochúťky, ktoré sme potom ochutnávali. Naučili sme sa triediť potraviny do potravinovej pyramídy a rozlišovať ich podľa toho, do akej miery sú zdravé. Edukačný program „Kráčame za zdravím“ s Usmievankou  bol zameraný na prevenciu obezity, zdravé telo, zdravé zúbky a pod. Na program sme nadviazali  umeleckým stvárnením zážitku pod názvom „Chutné maľovanie“, kde vznikli nádherné umelecké diela. S tanečnou školou Solus Dance Academy sme zažili veľa zábavy, veselú atmosféru a pocit uvoľnenia. Tanec mal pozitívne prínosy nielen pre fyzické, ale aj duševné zdravie členov.  Poskytol úľavu od stresu a napätia, zlepšil náladu a prebudil skryté talenty. Športové a pohybové zručnosti rozvíjali členovia v podujatí „Hýb sa“. Aktivity boli zamerané na silu, rýchlosť, koordináciu, vytrvalosť a obratnosť. Vytvorili sme zdravý týždenný jedálny lístok, ktorý obsahoval zdravú a vyváženú stravu. Do realizácie projektu boli zapojení dobrovoľníci našej ZO. Rôznymi aktivitami sme sa snažili u deti zvýšiť záujem o zdravú výživu, skvalitniť ich športové vyžitie, rozvíjať ich nadanie, upevňovať pohybové návyky ako súčasť zdravého životného štýlu a v  vytvárať také emocionálne zážitky, ktoré by ich motivovali k zdravej životospráve. Zapojili sme aj menej pohybovo zdatné deti do športových a pohybových aktivít. Mohli tak zažiť zábavu spojenú so zdravým pohybom a v poslednom rade získať pozitívny vzťah k športu a pravidelnému pohybu. Deti mali možnosť uspieť a zažiť radosť z víťazstva, naučiť sa prehrávať a prijať neúspech,  zvyšovať sebadôveru a budovať vzťahy a priateľstvá.“