Ani v roku 2022 nechýbala participácia detí a mladých ľudí na činnosti Detskej organizácie Fénix. Konal sa už 3 ročník nášho úspešného projektu PARTI.

Vďaka participatívnemu rozpočtu sa zrealizovali 3 nápady, o ktorých rozhodli deti a mladí ľudia v Detskej organizácii Fénix. Do tohtoročného Parti projektu sa zapojili DO FÉNIX  Košice, Košická Belá a Levice. Po úvodnom online stretnutí sa pustili mladí ambasádori a ambasádorky do práce, prezentovali svojim kamarátom informácie o tom, čo je participácia, participatívny rozpočet, predstavili im Parti projekt, možnosť navrhnúť, čo by si želali a rozhodnúť, čo sa bude v ich okolí realizovať. Po mesiaci zbierania nápadov, robenia kampaní, sa zrealizovalo hlasovanie a v každej základnej organizácii si vybrali jeden projekt, ktorý získal podporu 300€ z participatívneho rozpočtu.  V Košiciach to bol projekt Raňajky s Microgreens. V Košickej Belej rozšírili oddychovú zónu a v Leviciach sa už veselo všetci spoločne zapájajú do trávenia voľného času a od stolného futbalu sa nevedia odtrhnúť.

Na záverečnom online stretnutí každá organizácia prezentovala svoj zrealizovaný projekt a aj to, ako u nich vznikali nápady a prebiehala participácia. Účastníci Parti projektu spoznali participatívny rozpočet, mali možnosť participovať vo svojom okolí, navrhovať vlastné projekty, spolupracovať, získali základy v oblasti realizácie projektov a zlepšili svoje komunikačné a prezentačné zručnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili.