Aj takto sa dá premýšľať nad finančnou gramotnosťou. Nejde vždy len o to čo minieme ale čo si dokážeme ušetriť.

Projekt vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky v roku 2017. V septembri 2022 sme na našom Celoslovenskom stretnutí v Hutách spustili nový projekt Financie vo vrecku, ktorý je zameraný na rozvoj a budovanie finančnej gramotnosti u detí, dospievajúcich ale aj dospelých. V októbri počas akcie Veľký výmena skúseností prebehlo školenie našich vedúcich a dobrovoľníkov na túto tému aby mali aktuálne základné informácie pre prácu v oblasti finančnej gramotnosti.

Počas mesiacov november a december sme vypracovali podrobný metodický materiál plný aktivít, námetov na podujatia v oblasti financií, hry a pracovné listy pre zapojené deti a dospievajúcich v projekte. Materiál sa rozdeľuje na dve kategórie. Pre menšie deti (od 4 do 10 rokov) sú pripravené 3 rozprávky zamerané na úlohy a aktivity k rozprávkam. Rozprávky sa zameriavajú na peniaze a prácu s nimi, na nákup a obchod a ako plánovať svoj rozpočet a šetriť. Druhá kategória (10 až 18 rokov) má pripravený materiál s pracovnými listami pre tematické okruhy: peniaze, banka a jej možnosti, platba a bankové nástroje, riadenia financií, rozumné hospodárenie a životné istoty a rizika.

Počas mesiaca január a február sa venujeme téme Peňazí a hľadáme odpovede na otázky ako:

  • Akú hodnotu majú peniaze?
  • Odkiaľ sa vôbec peniaze vzali a prečo ich máme?
  • Čo je to inflácia?
  • Kde si môžem zameniť eurá na inú menu?
  • Aké peniaze sa používajú v okolitých krajinách?
  • Aká je hodnota vzdelania?
  • Čo je bohatstvo a čo chudoba?

K téme peniaze sme pripravili aj jednoduché hry ako Pexeso „Nájdi správnu menu“ alebo sudoku „Peniaze“. Skúste aj vy niečo urobiť pre svoju finančnú gramotnosť a zahrajte si s nami tieto hry.

Pexeso „Nájdi správnu menu“ na stiahnutie: Pexeso Aká je to mena
Sudoku „Peniaze“: Sudoku Peniaze