V predstavovaní laureátov ocenení FeDoR – Fénixácky dobrovoľník roka 2022 pokračujeme aj tento týždeň. Tentokrát vám predstavíme nápady, ktoré boli v roku 2022 pretavené do úspešných projektov a zaslúžili si tak podľa nás byť vyzdvihnuté. Ocenenie „Skvelý nápad“ sa udeľuje ZO za najlepší zrealizovaný nápad, ktorý je prínosom pre DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu. Svoje ocenenia si fénixáci z Košíc, Dubnice a Galanty prebrali na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici, ktorý sa konal ešte v decembri minulého roka.

O slávnostnom galavečeri FeDoR 2022 si môžete viac prečítať v našom článku, tu: https://www.do-fenix.sk/2022/12/fenixacky-dobrovolnik-roka-2022/

Prvé ocenenie „Skvelý nápad“ putovalo do Košíc a Dubnice za spoločný projekt Mladý Youtuber. Ocenenie prebrali predsedníčka ZO Košice Janette Šalachová a zástupkyňa ZO Dubnica Kristína Jaššová.

„Vďaka grantovej výzve  DO FÉNIX a finančnej podpore z nej sa úspešne rozbehol spoločný projekt základných organizácií DO FÉNIX  Košice a Dubnica. Počas roka sa deti z oboch organizácií najprv vzdelávali v oblasti informačných a komunikačných technológií, učili sa vytvárať a spracovávať videá. Vytvorili Youtube kanál, pričom si osvojili zručnosti, akými sú označenie, spravovanie, získanie licencie a pod.  Absolvovali dištančne prednášku zameranú na bezpečnosť na internete a venovali sa obsahu čo mladý youtuber natáča resp. aký obsah ponúka sledovateľom. Od teoretických znalostí prešli k praktickým skúsenostiam. Natáčali svoje výlety a vytvárali z nich zostrihané a upravené videá, ktoré umiestňovali na Youtube. V spoločnom projekte plánujú obe základné organizácie pokračovať. Nápad to je  naozaj skvelý, treba ho  však naďalej rozvíjať a držať sa hesla: Vždy je čo zlepšovať.“

Videovizitku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, tu: FeDoR 2022 / Skvelý nápad – Mladý Youtuber

Druhé ocenenie „Skvelý nápad“ získali fénixáci z Galanty za projekt Dedovizeň. Ocenenie prebrala predsedníčka ZO Galanta Terézia Puterová.

„Aby si viac priblížili tradície našich predkov, rozhodli sa spojiť ľudový spev s krásou našich slovenských krojov.  Deti obliekli do krojov, a začali spoločné posedenia – Na ľudovú nôtu. Potom sa  dostal k slovu spev: „Červený kacheľ“, „Sedemdesiat sukieň mala“ a „Zjedzte ma vĺčky, zjedzte“. Aký by to bol folklór bez krojov? V tomto odeve sa každý cíti výnimočný a akosi lepšie mu to spieva a tancuje. Po niekoľkých stretnutiach sa rozhodli aj Galanťania, že  ich získajú a tak vznikol projekt Dedovizeň. Ich kroje neležia v skrini, ani na polici.  Využívajú  ich pri rôznych vystúpeniach na verejnosti a podujatiach organizovaných DO FÉNIX Galanta. Obdivovali ich už účastníci  mestských kultúrnych podujatí, starkí z  domova seniorov , pomohli im získať sebavedomie na speváckych súťažiach. Kroje pre nich zhotovila pani Lenka Černoková z Bašoviec, pri Piešťanoch, ktorá bude v blízkej budúcnosti otvárať krojový dom v Čachticiach a DO FÉNIX Galanta bude určite pri tom.“

Videovizitku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, tu: FeDoR 2022 / Skvelý nápad – Dedovizeň