Jedným z ocenení, ktoré v rámci oceňovania dobrovoľníkov – FeDoR Detská organizácia FÉNIX odovzdáva je aj „Správna cesta„. Ocenenie sa udeľuje základným kolektívom DO FÉNIX za systematickú, dlhodobú a aktívnu činnosť. Na správnej ceste je ten základný kolektív, tá základná organizácia, ktorá pravidelne a systematicky pracuje, má dobré nápady a jeho prácu si všimli aj ostatní. Tento rok sme ocenenie odovzdali dvom základným organizáciám, ktoré podľa nás sú na správnej ceste – Držkovciam a Lučivnej.

O slávnostnom galavečeri FeDoR 2022 si môžete viac prečítať v našom článku, tu: https://www.do-fenix.sk/2022/12/fenixacky-dobrovolnik-roka-2022/

Prvé ocenenie „Správna cesta“ putovalo do Držkoviec za realizáciu úspešných projektov v materskej škole. Prebrala ho predsedníčka Lívia Valent, ktorá je zároveň riaditeľkou materskej školy v Držkovciach, kde Fénix pôsobí. Moderátor večera Patrik Herman Držkovce predstavil takto:

„Viete kde ležia Držkovce? Donedávna sme ani nevedeli, že obec  s týmto názvom leží v okrese Revúca a dnes vieme, že je v nej  krásna materská škola s veľmi šikovnými deťmi a ešte šikovnejšími učiteľkami. Na začiatku bol projekt 1 + 1. Základná organizácia  Krásnohorské Podhradie priviedla do FÉNIXU nováčikov. Veľmi rýchlo sa zorientovali a začali pracovať. Nezaháľali od prvého dňa. Zorganizovali množstvo podujatí a  stretnutí. V materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským sa objavila nástenka a na nej  žlté F-ko a fotografie zo všetkých aktivít. Je  ich skutočne  neúrekom.  To, že sú na správnej ceste potvrdili i vtedy keď sa prihlásili do grantovej výzvy Škola inak a zrealizovali projekt Pod strechou. Vytvorili bezpečný priestor na školskom dvore, kde deti  aj v prípade  nepriaznivého počasia pracujú, trávia svoj čas a tak malí Držkovčania vedia, že nie je zlé počasie, len zle oblečené dieťa.“

Videovizitku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, tu: FeDoR 2022 / Správna cesta – ZO Držkovce

Druhé ocenenie „Správna cesta“ získali mladí fénixáci z Lučivnej za raketový štart ich základnej organizácie. Ocenenie prebrala predsedníčka ZO Lučivná Katka Marhulová.

„Základná organizácia Lučivná patrí medzi naše stálice a zdá sa nám, ako keby boli našou súčasťou odjakživa. Ich tvorivé dielne a aktivity zamerané na medovnikárstvo poznal každý a spestrovali činnosť DO FÉNIX.  Malebnou dedinkou Lučivná pred 3 rokmi otriasla  tragická udalosť. Žiaľ, týkala sa aj nás. A hoci sme si mysleli, že Základná organizácia Lučivná „ to neustojí“, prišiel Raketový štart. Pod heslom: „Našou úlohou  je zabezpečiť deťom dostatok podnetov pre adekvátne využívanie voľného času, aby sa nemohli dostať do nežiaducich skupín, ktoré majú zlý vplyv na ich vývin a správanie“ začali pracovať naplno. Ich projekt Zábavné tvorenie, či Zdravie pre všetkých nadchol nielen účastníkov, ale aj členov Výkonného výboru a pracovníkov Ústredia DO FÉNIX. Pri hodnotení sa dostali do úzkeho výberu návrhov na ocenenie. Skrátka Detská organizácia Lučivná je na Správnej ceste.“

Videovizitku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, tu: FeDoR 2022 / Správna cesta – ZO Lučivná