Máte vo svojej ZO talentované deti, mladých ľudí, ktorí reprezentujú, majú úspechy, ale nemajú dostatok finančných prostriedkov na rozvíjanie svojho talentu? Je tu príležitosť podporiť ich. Úrad vlády SR a predseda vlády vyhlásili grant na podporu talentov. Cieľom je podporiť talentované deti, mládež a študentov – jednotlivcov, ktorí vynikajú vo
vedomostnej, športovej, umeleckej oblasti. Maximálna výška podpory pre talentované deti, mládež a študentov je 5 000 eur. Podmienkou je dokladovanie ich úspechov.

Podpora je zameraná najmä na nasledovné aktivity:

  • účasť na pobytových podujatiach (tuzemských aj zahraničných) zameraných na rozvoj a prácu s talentovanou mládežou; napr. účasť na kempoch, sústredeniach, vzdelávacích aktivitách a pod.),
  • účasť na slovenských, resp. svetových súťažiach pre talentované deti, mládež a študentov, zvyšovanie kvality podmienok na rozvoj talentovanej mládeže

Viac informácii nájdete tu: https://www.vlada.gov.sk/predseda-vlady-sr-podpori-zo-svojej-rezervy-talentovu-mladez-ale-aj-rekonstrukcie-budov-a-revitalizacie-parkov/

Termín na podanie grantu je do 28.2.2023. V prípade záujmu o grant a pomoc pri vyplnení žiadosti kontaktujte Katku na: projekty@do-fenix.sk