Projekt IT si pripojený odštartoval! Na cestu za spoznávaním bezpečného online sveta sa vybralo 12 mladých ambasádorov a koordinátori z DO FÉNIX. Projekt začal úvodným online Kick off stretnutím. Následne sme sa stretli na interaktívnom workshope v Senci, kde sme sa spoločne venovali emóciám, silným stránkam,spolupráci, dezinformáciám, bezpečnosti na internete, aktuálnym fenoménom a nástrahám. Svetom bezpečného internetu nás sprevádzala aj lektorka Zuzka Juráneková z organizácie IPčko, ktorá sa s nami podelila o dôležité informácie a ukázala nám možnosti, ako podporovať a sprevádzať deti a mladých ľudí svetom online a kde hľadať pomoc.

Mladí ambasádori si odniesli  informácie, zážitky a spolu s koordinátormi sa chystajú na aktivity, workshopy, kampane vo svojom okolí, na svojich základných organizáciách.

 

IT si pripojený je pilotný rovesnícky projekt, v ktorom chceme vytvoriť priestor pre deti, mladých ľudí a dôležitých dospelých, aby spoločne participovali na témach, ktoré sa ich týkajú a zároveň cez zážitky získali nové vedomosti, zručnosti potrebné pre fungovanie v online svete a budú sa podieľať na príprave nového programu v DO FÉNIX.

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z grantového programu Bez nástrah online Nadácie Orange.