Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. 22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach. Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti. 

Aktivity k Svetovému dňu vody si pripravili aj fénixáci z novovzniknutej základnej organizácie v Tornali. Aktivít sa zúčastnilo 86 nových členov z Materskej školy v Tornali, kde základná organizácia pôsobí. Ich predsedníčka Janka Majorošová o aktivitách napísala toto:

„Realizovali sme s členmi rozhovory, ktoré im priblížili kolobeh vody v prírode, kde všade sa voda nachádza, aká je dôležitá pre ľudí, zvieratá a rastliny. Pri poznávaní pracovali rôznymi technikami – maľovali, skladali strihali, lepili. Pri umývaní rúk sme si pripomenuli, aká je voda vzácna ako treba šetriť vodou a neplytvať ju. Na záver sme si zacvičili s Fíha tralala – kvapi, kvap. Deťom sa aktivity páčili.“