V piatok 21.apríla 2023 sa v Park hoteli Čingov v Smižanoch konalo Valné zhromaždenie DO FÉNIX. Po náročných pandemických rokoch sa predsedovia základných organizácií a delegáti konečne stretli osobne a okrem povinností si užili aj príjemný čas vo svojej spoločnosti.

Valné zhromaždenie sa začalo podvečer a do neskorých nočných hodín delegáti počúvali, diskutovali a vyjadrovali sa k pripraveným materiálom. Okrem toho po troch rokoch opäť volili nové orgány DO FÉNIX. Uznesenie z Valného zhromaždenia bolo prijaté 21. apríla 2023 s takýmito výsledkami:

Novou predsedníčkou DO FÉNIX sa stala Mgr. Nikola Synak, PhD., ktorá na poste vystriedala doterajšieho predsedu Bc. Mareka Džalaja.

Za podpredsedu DO FÉNIX bol zvolený Bc. Marek Džalaj.

Členmi Slovenskej rady Fénixu budú pre toto volebné obdobie: Mgr. Nikola Synak, PhD. (ZO Jelka), Ing. Viktor Kopčák (ZO Košice Západ), Mgr. Simona Skaličanová (ZO Krásno nad Kysucou), RNDr. Jarmila Gaálová (ZO Krásnohorské Podhradie), Lenka Bajusová (ZO Sečovce), Bc. Marek Džalaj (ZO Rožňava), Lenka Polláková (ZO Stará Turá), Anna Krištofčová, BA (Hons) (ZO Spišská Nová Ves), PaedDr. Soňa Kačíková (ZO Dubnica), Patrik Reindl (ZO Dulov), Mgr. Bc. Janette Šalachová (ZO Košice), Ing. Zdenko Rábara (ZO Čachtice), Mgr. Emília Štofiková (ZO Klenová), Filip Ragas (ZO Kráľová pri Senci), Mária Maňáková ml. (ZO Handlová), Mgr. Zuzana Vaverčáková (ZO Veľká Lomnica), Lívia Valentová (ZO Držkovce), Mgr. Beáta Kočišová (ZO Levoča), PharmDr. Martina Šutorová (ZO Košice Kisdyho)

Výkonný výbor DO FÉNIX bude tvoriť: Mgr. Nikola Synak, PhD., Bc. Marek Džalaj, RNDr. Jarmila Gaálová, PaedDr. Soňa Kačíková a Mgr. Emília Štofiková.

Kontrolná komisia DO FÉNIX bude pracovať v zložení: Mgr. Beáta Šramková (predsedníčka KKF), Mgr. Michaela Revajová, Mgr. Mária Maňáková, Ing. Norbert Škorvaga, Mgr. Jolana Rakická

Delegáti Valného zhromaždenia ďalej schválili:

  • Správu o napĺňaní strategického plánu za roky 2021-2023 a hlavné úlohy na roky 2023-2025
  • Smernice pre hospodárenie
  • Regrantingový systém
  • Vnútorný predpis pre zabezpečenie efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov
  • Smernicu o odmenách a vyznamenaniach
  • Mzdový predpis
  • Súhrnný materiál – Súbor dokumentov a smerníc

Okrem Valného zhromaždenia sa v sobotu uskutočnila aj Veľká výmena skúseností, kde novozvolená predsedníčka odprezentovala delegátom aktuálne prebiehajúce projekty a odpovedala na ich aktuálne otázky. Po Veľkej výmene skúseností si účastníci zahrali hru Financie vo vrecku, ktorá bude k dispozícii základným organizáciám a kolektívom v rámci celoročnej témy finančnej gramotnosti.

Fotogalériu z VZ a VVS nájdete na našom Facebooku, tu: Fotoalbum Valné zhromaždenie Čingov