V sobotu 22. apríla sa celosvetovo oslavoval Deň Zeme. Pri príležitosti tohto sviatku usporiadali aj naši Fénixáci množstvo zaujímavých aktivít, z ktorých nám poslali fotovýstupy. Pozrite sa, ako oslavovali Deň Zeme v Tornali, Košiciach, Držkovciach, Krásne nad Kysucou, Lučivnej a v Leviciach.

Vedúca Janka z Tornale nám o aktivitách ich škôlkarov napísala viac:

„22.04.2023 sa 105 členov DO FÉNIX Tornaľa stretlo pri príležitosti Dňa Zeme. Máme radi našu planétu, našu krajinu v ktorej žijeme a preto nám záleží na poriadku a čistote nášho okolia. Prostredníctvom rôznych aktivít sme spoznávali našu Zem, rozprávali sa o prírode, rastlinách, zvieratách, triedili sme odpad. Spoločne sme sa zapojili do úpravy okolia MŠ, čistili sme kvetinové záhony, sadili kvety a zeleninu, zbierali odpadky. Spoločnými silami sme si vytvorili plagáty našej Zeme. Členovia vyjadrili svoj postoj k prírode, ako ju chrániť, ako sa starať o životné prostredie. Každý člen bol odmenený odznakom a účastníckym listom Deň Zeme. Popoludnie Dňa Zeme sa nieslo vo veselej nálade, hraním hier a pracovných aktivít. Deti boli šťastné a aktivity sa im páčili.“ 

Aj Fénixáci v Košiciach oslavovali, viac nám napísala ich predsedníčka Jarka.

„V sobotu 22.4.2022 sa zišli rodičia, deti a pani učiteľky materskej školy na Muškátovej ulici, aby skrášlili školské dvory pre deti a spoločne upravovali priestor pre deti . V rámci environmentálneho prístupu a výchovy už najmladších Fénixákov z DO FÉNIX Košice Západ bolo vykonaných veľa užitočných, neodkladných a prospešných aktivít- napríklad natretie brány, odstránenie machu z betónových častí, úprava a príprava bylinkovej záhradky, upevnenie a oprava starších hracích prvkov,  úprava záhonov, prehrabanie pieskoviska, kosenie, úprava okolia. A zatiaľ čo rodičia pilne pracovali, malí Fénixáci sa bavili o Dni Zeme, o význame ochrany prírody, ako jej vieme pomôcť. Malí Fénixáci boli za svoju snahu odmenení diplomom a butonom s obrázkom Dňa Zeme. Počas Dňa Zeme, ktorý sme spojili už tradične s jarným ekodňom nás spájala spolupatričnosť, ochota pomôcť a vedieť sa spojiť pre dobrú vec.“

Deň Zeme v Materskej škole v Držkovciach, kde sídli jedna z našich základných organizácií.

Deň Zeme v Krásne nad Kysucou.

Deň Zeme v Lučivnej.

Do aktivít sa zapojili aj najstarší Fénixáci, pôsobiaci na strednej škole v Leviciach.