Uplynulý víkend 21. – 22. apríla 2023 bola na Valnom zhromaždení DO FÉNIX spolu so Slovenskou radou Fénixu, Výkonným výborom a Kontrolnou komisiou zvolená aj nová predsedníčka Detskej organizácie FÉNIX. Po troch rokoch vo funkcii svoje pôsobenie ukončil Bc. Marek Džalaj a vystriedala ho Mgr. Nikola Synak, PhD.

Nika, ako ju všetci oslovujeme, pracuje na Ústredí DO FÉNIX od septembra 2021 na pozícii metodičky. Počas pôsobenia preukázala svoje vedomosti, skúsenosti, organizačné schopnosti a zodpovedný prístup. Za jeden rok dokázala perfektne zapadnúť do kolektívu, zmenežovať niekoľko podujatí a vymyslieť skvelé projekty. Zrejme práve preto si získala dôveru delegátov na Valnom zhromaždení a bola zvolená za novú predsedníčku DO FÉNIX. Po zvolení sme jej položili aj niekoľko otázok. Čo prinesie Fénixu a ako sa na svoju novú funkciu teší sa dočítate nižšie.

Nika, Tvoj fénixácky príbeh je trochu iný, ako pri ostatných dobrovoľníkoch. Ako si sa k Fénixu dostala? 

Po odovzdaní dizertačnej práce, sme sa so spolužiačkou rozhodli, že sa budeme pomaly obzerať po pracovných ponukách. Jedno ráno mi poslala 2-3 pracovné ponuky, o ktorých si myslela, že by ma mohli zaujať a hodila by som sa na ne podľa nej. Medzi týmito ponukami bola aj ponuka DO FÉNIX na pozíciu Metodik. Keď som si pozerala stránku tejto (vtedy ešte pre mňa neznámej) organizácie zaujala ma jej činnosť a zameranie. I ja som celé svoje dospievanie aj štúdium venovala práci s deťmi a mládežou. Preto som sa na pracovnú ponuku rozhodla reagovať. Riaditeľka Ústredia ma pozvala na pohovor a tak som prišla. Musím povedať, že som pred príchodom na pohovor bola nervózna ale pohovor prebiehal vo veľmi príjemnom duchu a mala som skôr pocit, že spoločne diskutujeme o témach a oblastiach v práci s deťmi a mládežou, čo vo mne zanechalo veľmi príjemný dojem z pôsobenia Detskej organizácie FÉNIX, o.z. ako takej. 

Keďže si dnes novozvolenou predsedníčkou, asi sa Ti vo Fénixe páči. Čo Ti učarovalo najviac? 

Fénix je pre mňa jedinečný najmä tým, že sme rôznorodá organizácia v príprave a realizácii voľnočasových aktivít. Imponuje mi, že nie sme zameraní výhradne na šport, umenie či turistiku ale že sa venujeme najmä aktivitám a činnosti, ktorá zaujíma deti a mladých ľudí práve v tých mestách a obciach, kde aktuálne pôsobíme. Vnímam v tom najmä dva silné benefity:
1. vedúci z našich jednotlivých základných organizácií sa navzájom v mnohom inšpirujú a učia jeden od druhého 
2. vieme vďaka tomu reagovať pomerne rýchlo na aktuálne potreby detí a mládeže v našej DO FÉNIX

Pokiaľ viem, v práci s mládežou nie si žiadny nováčik. Aké sú Tvoje skúsenosti a v čom sú fénixáci iní?

Skúseností v práci s mládežou mám aj z dobrovoľníckej oblasti a zároveň aj z pracovnej. Ako dobrovoľníčka v práci s mládežou pôsobím už viac ako 15 rokov, začínala som ako mladá vedúca na Detských kluboch vo Svätom Jure v OZ Mozaika, pravidelne som robila vedúcu na táboroch (pobytových i denných) a postupne som sa prepracovala k hlavnej vedúcej táborov a pravidelných stretnutí pre tínedžerov v našom meste. Popri vysokej škole som tiež pôsobila v Akademickom senáte Pedagogickej fakulty UK a neskôr počas doktorandského štúdia v Akademickom senáte Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. V oboch senátoch som bola v študentskej časti, kde som mala možnosť zastupovať záujmy študentov jednotlivých fakúlt.

Za jednu z mojich vzácnych skúseností považujem spolupodielanie sa na organizácii konferencie TEDxUniverzitaKomenského, ktorej som bola súčasťou v roku 2018 a 2019. Spolupráca a dobrovoľníctvo pri organizovaní tohto jedinečného podujatia ma rozvíjalo v mnohým oblastiach, ako najmä v koordinácii práce dobrovoľníkov, propagácii a marketingu podujatia, komunikácii a koučovaniu speakrov. Zároveň som mala jedinečnú príležitosť v roku 2019 podujatie TEDxUniverzitaKomenského moderovať.

Myslím, že základom každej dobrovoľníckej činnosti je najmä záujem pomáhať a byť tu pre druhých a vo Fénixe nie sme iní. :) Čo je osobne pre mňa rozdiel, ktorý cítim v porovnaní s mojimi doterajšími skúsenosťami je, že DO FÉNIX je naozaj veľká organizácia, ktorá dokáže ovplyvniť mnoho mladých ľudí a dať im pozitívne návyky pre ich život v dospelosti. 

Od minulého roka si členkou predsedníctva Rady mládeže Slovenska, kde zastupuješ DO FÉNIX. Baví Ťa táto úloha a komunikácia s inými organizáciami? Príde Ti, že je to pre Fénix prínosné?

Členstvo v predsedníctve Rady mládeže Slovenska som vnímala ako výzvu a zároveň zodpovednosť. Uvedomujem si, že to nie je len reprezentačná funkcia pre DO FÉNIX, či priamo Radu mládeže Slovenska, ale že som súčasťou už väčších príležitostí pre budovanie kvalitnej vízie a smerovania v práci s mládežou. Myslím si, že komunikácia medzi neziskovými organizáciami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou je veľmi dôležitá, najmä práve pre vzájomnú podporu a možnosti spoločných príležitostí. 

Za predsedníčku si kandidovala ako jediná, avšak delegátov si musela presvedčiť o svojich kvalitách. Aké sú Tvoje silné stránky a čo môžeš Fénixu ponúknuť? 

Myslím, že mám jednu zaujímavú vlastnosť a to tú, že čokoľvek robím, vie ma to nadchnúť a baví ma to. Myslím, že to je práve jedna z mojich silných stránok, ktorá bude mať veľké uplatnenie v mojom funkčnom období ako Predsedníčky DO FÉNIX. Možno pre uvedenie príkladu, ak potrebujem tvoriť a vymyslieť aktivitu tak si to budem kresliť, vymýšľať, budem pri tom kreatívna a pritom mi to bude robiť radosť. Ak budem potrebovať pripraviť prehľadnú excelovú tabuľku o rozpočte budem sa s ňou hrať, počítam a tvoriť v exceli vzorce, kým mi to nebude robiť radosť.

A čo viem ponúknuť? Najmä svoje skúsenosti. V oblasti psychológie zdravia som ukončila aj svoje doktorandské štúdium a rada by som tieto témy priniesla viac do DO FÉNIX, najmä dnes sú témy z oblasti psychológie medzi mladými ľuďmi nielen vyhľadávané ale aj potrebné, asi ako nikdy predtým. Budem rada, ak naše projekty a kampane budú vychádzať z dvoch základných pilierov a to: aktuálna potreba detí a mládeže a zároveň kvalitný obsah od skúsených odborníkov. 

Aké plány vo Fénixe máš? Čakajú nás v blízkej budúcnosti nejaké novinky?

Nasledujúce mesiace ma bude čakať najmä spoznávanie všetkých procesov, za ktoré zodpovedá Predseda DO FÉNIX. Počas leta budeme realizovať pripravované projekty a podujatia ako školenie Mladý vedúci, Školenie Erasmus+ a Mládežnícku výmenu Erasmus+. 

Rada by som sa však pustila do analýzy a následne na základe nej do efektívneho nastavenie propagácie DO FÉNIX a to najmä: rozšíriť povedomie o DO FÉNIX vo verejnom priestore, prezentovať DO FÉNIX v mediálnom priestore a prostredníctvom sociálnych sietí sa adekvátne prihovárať jednotlivým generáciám.

Ako som aj vyššie spomínala budem rada, ak sa zároveň naše projekty rozšíria o témy zamerané na Psychológiu zdravia a v tomto smere by som rada pracovala na: nadviazaní užšej spolupráce s odbornými psychologickými inštitúciami, vytvárať programy na podporu psychickej pohody a prevenciu rizikového správania, prezentovať výsledky z projektov na populárno-náučných aj odborných konferenciách. 

Toto sú asi hlavné dve oblasti, ktoré by som rada v nasledujúcich rokov vo funkcii Predsedníčky Detskej organizácie FÉNIX chcela podporiť a rozšíriť. 

Má nová predsedníčka DO FÉNIX pre Fénixákov nejaké slová na záver?

Rada by som touto cestou poďakovala, všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam, predsedom ZO a aj bývalému predsedovi a predsedníčke DO FÉNIX za ich prácu a nasadenie, ktoré do svojej práce s deťmi a mládežou vkladajú. Ďakujem zároveň za prejavenú dôveru a možnosť prevziať funkciu Predsedníčky DO FÉNIX. Budem rada ak aj naďalej budeme spoločne budovať dobré meno Detskej organizácie FÉNIX spolu s našimi mladými. 
S novou predsedníčkou sa rozprávala Vladimíra Vávrová.