Počas 19. – 25. marca sa celosvetovo oslavoval Medzinárodný týždeň zdravia adolescentov. My sme sa doňho v DO FÉNIX zapojili tiež. Zdravie je totiž téma blízka fénixákom, venovali sme sa mu aj v mnohých projektoch v minulosti.

Na medzinárodný týždeň zdravia adolescentov sme si na ústredí pre našich vedúcich a členov pripravili šikovný manuál s mnohými aktivitami na tému zdravia pre tri základné vekové kategórie. Vedúci si s pomocou manuálu mohli s fénixákmi zahrať zdravé bingo, urobiť pokus, ktorý zodpovedá otázku „prečo si umývame ruky?“ či diskutovať na najrôznejšie otázky. Manuál si vyskúšali aj v Starej Turej a Tornali, odkiaľ nám napísali:

Medzinárodný týždeň zdravia adolescentov v ZO Tornaľa

„Do podujatia sa zapojilo 62 členov. Členovia poznávali a ochutnávali ovocie a zeleninu – odšťavovali ovocie a zeleninu, jedli ovocné šaláty, pili ovocno – zeleninové šťavy. Oboznámili sa s významom zdravej výživy, vitamínmi v ovocí a zelenine, triedili ovocie a zeleninu podľa druhu a farby, rozlišovali ich chute a vône, vyrábali potravinovú pyramídu. Hrali sa bingo, maľovali a lepili mandaly pri relaxačnej hudbe. Poznávali a pomenovali športy, rozprávali sa, ktoré športy robia. Zúčastnili sa športových súťaží, vychádzke k rieke a potoku a turistiky k blízkemu lesíku. Deťom sa aktivity páčili, boli spokojné, šťastné a priali si aktivity zopakovať.“ – Janka Majorošová, predsedníčka ZO Tornaľa

Medzinárodný týždeň zdravia adolescentov v ZO Stará Turá 

„Využili sme pripravený materiál plný námetov z centrály a spestrili sme ho aj vlastnými aktivitami. Už v sobotu sme sa zocelili pri turistike na Čachtický hrad. Druhou, nie menej zaujímavou aktivitou bolo “Zdravé bingo”. Nie je podstatné kto zvíťazil, podstatnejšia bola debata, ktorá vznikla po vyhodnotení. Vo voľnej diskusii sme prebrali veľa zaujímavých podnetov a životných situácii z pohľadu súťažiacich. Poučné to bolo pre všetkých. A na záver relaxačná mandala. Spočiatku bola prijímaná niektorými staršími členmi s rozčarovaním, ale postupný priebeh maľovania a diskusie dal za pravdu tým, ktorí tieto materiály pripravovali. Určite si to v budúcnosti zopakujeme, už vieme ako na to“  – uverejnili členovia ZO Stará Turá na svojom webe, viac tu: https://staratura.do-fenix.sk/zazitky/2023/03/medzinarodny-tyzden-zdravia-adolescentov/

Počas medzinárodného týždňa adolescentov sa súťažilo na našich sociálnych sieťach o balíčky z ústredia. Každý deň sme zverejnili otázku so zdravou tématikou na Facebook aj Instagram a zo správnych odpovedí sme vylosovali dvoch šťastlivcov. Otázky neboli náročné, ale súťažiacich potrápili a mnohokrát museli po odpovediach pátrať na internete. Našich sledovaťeľov sme sa pýtali na oficiálnu farbu IAHW 2023, na liečivé rastliny, olympijské športy, náš projekt Zdravie nie je klišé aj materál pre vedúcich, ktorý sme zverejnili na webe. Cez víkend tých najodvážnejších čakala víkendová výzva. Všetkým 12 víťazom gratulujeme a ďakujeme, že ste sa s nami zapojili do tohtoročného medzinárodného týždňa zdravia adolescentov!