Svet financií a nadobúdanie finančnej gramotnosti sa na prvý pohľad môže zdať ako niečo nudné, nezaujímavé najmä pre ľudí, ktorí nemajú moc radi čísla, počítanie a prácu s číslami. Ale schopnosť rozumieť tomu, ako funguje tok peňazí, ako si vybudovať finančnú rezervu alebo dopriať si niečo po čom túžime dlhší čas, skrýva v sebe viac ako len počítanie každej mince. Ide o pochopenie základných princípov fungovania ekonomiky. Práve posledné týždne v projekte Financie vo vrecku sme sa v DO FÉNIX venovali praktickým skúsenostiam, ktoré deti a mladí ľudia nadobudnú prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia. Veríme, že tieto skúsenosti im napomôžu pri ich finančných rozhodnutiach v budúcnosti a posilnia ich finančnú istotu a nezávislosť.

V rámci ZO Dubnica sa deti venovali nákupu a pravidlám v obchode, navštívili aj reálny obchod aby vedeli porovnať ceny potravín a na záver spoločne s vedúcou navštívili banku, kde spoznali funkcie bankomatu, možnosti výberu z bankomatovej karty, oboznámili sa s rozdielom medzi debetnou a kreditnou kartou. Zároveň deti porovnali aj rozdiel medzi bankomatom Slovenskej sporiteľne a bankomatom Raiffeisen banky.

ZO Krásnohorské Podhradie realizovalo podujatie pre deti vo veku od 6 do 11 rokov pod názvom „Finančná gramotnosť“. Cieľom bolo formovanie finančných návykov, budovanie zdravého vzťahu k peniazom a poukázanie na základné hodnoty, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v živote človeka. Účastníci a účastníčky sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkových aktivít dozvedeli ako šetriť a rozumne míňať financie, ako nakupovať, kooperovať a pracovať s informáciami. Jednou zo zážitkových aktivít bola pre účastníkov a účastníčky tvorba modelového mestečka, v ktorom bolo: kvetinárstvo, krajčírska dielňa, cukráreň, kaderníctvo, stolárska dielňa a pod. Ponúkali v ňom tovar za určitú sumu. Deti si následne vytvárali nákupný zoznam, kde hodnota ich vlastných financií bola rôzna a stále si museli niečo aj usporiť. Plánovali si rozpočet na mesiac, čiže, príjem, výdaje, zostatok,  ušetrené peniaze. Na záver si zahrali hru „Kolotoč“ kde si zarábali peniažky prostredníctvom predaja vlastného výrobku.

Práci a rozvoju finančnej gramotnosti sa nevyhli ani naši starší členovia a členky na stredných školách. V ZO Trebišov sa rozhodli svoje vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti okoreniť štipkou súťaživosti a pustili sa spolu do hrania hry Finančná odysea od autora Milana Pavlíka. Hra ich natoľko pohltila, že miestami strácali predstavu o čase. V rámci hry nebola núdza o zapájanie všetkých schopností a vedomostí z oblasti financií a ekonomiky. Túžba dosiahnuť v hre finančnú slobodu pre hráčov a hráčky bola veľmi silnou motiváciu. Hru vnímali účastníci a účastníčky veľmi pozitívne a uvedomovali si kroky alebo námety z hry, ktoré vedia zaradiť aj do svojho praktického života pri práci s peniazmi.