Máte chuť a nápady vylepšiť svoje okolie? Zapojte sa do MINI (vek 5 – 7) PARTI projektu!

V roku 2023 odštartujeme 4. ročník úspešného PARTI projektu, v ktorom sa budeme venovať participácii a participatívnemu rozpočtu na úrovni základných organizácií DO FÉNIX. Vieme, že i naši najmenší členovia (predškoláci a prváci) majú hlavy plné nápadov na vylepšenie svojho okolia, a preto by sme ich v tomto ročníku radi spolu s ich rodičmi a predsedami ZO zapojili do MINI PARTI projektu. Účasťou na projekte si deti rozvinú nielen schopnosť formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky, ale aj rešpektovať názory iných a rozhodovať sa. V praxi si vyskúšajú, ako svojou aktívnou účasťou môžu zmeniť veci vo svojom okolí.

Každá organizácia má navyše možnosť získať príspevok z participatívneho rozpočtu, teda na navrhnutý projekt, o ktorom rozhodli členovia DO FÉNIX v participatívnom procese. Suma z participatívneho rozpočtu má slúžiť na rozvoj činnosti DO FÉNIX a podporiť jej členov v aktivitách (spotrebný materiál na pravidelné aktivity, technické vybavenie na aktivity/činnosť ZO). V predchádzajúcich ročníkoch boli zrealizované z participatívneho rozpočtu projekty, ako napríklad oddychová zóna, čitateľský kútik, game tables či bylinková záhrada.

MINI PARTI projekt odštartujeme 4.10. 2023 na úvodnom online stretnutí (predseda ZO + 1 rodič).

Prihlášku do MINI PARTI projektu je potrebné poslať do 1. 10. 2023 na adresu spravnecentrum@do-fenix.sk. V emaile je potrebné uviesť motiváciu zapojenia sa do projektu (min. 500 znakov).

Tešíme sa na všetkých účastníkov!