13.10. až 15.10.2023 sa v Trenčíne uskutočnilo úvodné školenie k projektu PARTI, ktorého program spočíval v prezentáciách a prednáškach o participácii a jej možnostiach, no i v praktických cvičeniach a hrách, ktoré rozvíjali teoreticky nadobudnuté vedomosti. Po tejto prvej fáze projektu nasleduje práca na Základných organizáciách, ktoré majú možnosť získať 350 – 400 eur.

Na školení bolo päť základných organizácií – ZO Handlová, ZO Humenné, ZO Košická Belá, ZO Stará Turá a ZO Zemplínska Teplica. Z každej základnej organizácie boli vyškolení dvaja mladí ambasádori a dospelý koordinátor, ktorí na svojej ZO budú šíriť myšlienky PARTI projektu a spolupracovať na plánovaní projektov s ďalšími fénixákmi.

Novinkou PARTI projektu v roku 2023 je možnosť získať až 400 eur na svoj projekt, pokiaľ ZO do spolupráce zapojí mesto alebo obec.