Na záver predstavovania leurátov ocenenia Fénixácky dobrovoľník roka 2023 sme si nechali najvýznamnejšiu kategóriu – Absolútny FeDoR. Tento rok v ženskom rode Absolútna fénixácka dobrovoľníčka roka. Ocenenie sa udeľuje jednotlivcom a jednotlivkyniam za celoživotný prínos, dlhodobú aktivitu a pôsobenie v DO FÉNIX pri životných jubileách, významných udalostiach alebo za účasť na výnimočných projektoch v danom roku. Ocenenie získala dlhoročná fénixáčka, dobrovoľníčka a predsedníčka ZO Hrabušice, Mária Barabásová.

Absolútna fénixácka dobrovoľníčka roka – Mária Barabásová 

Majku Barabásovú poznajú hlavne tí starší, skôr narodení fénixáci. Vo fénixe vyrástli nielen jej vlastné deti, ale hlavne deti z Hrabušíc, ktoré nám dodnes píšu a spomínajú na tábory, podujatia, turistické vychádzky. Aby sme ju nerobili veľmi starou, tak nepovieme, že desaťročie, ale že niekoľko rokov robila hlavnú vedúcu na letných táboroch EKOHRÁDOK, ktoré organizovalo Ústredie DO FÉNIX. Na celoslovenskej súťaži fénixáckeho turisticko-branného preteku, Prines oheň a zvíťazíš, keď v noci idúc v nočnej košeli na toaletu napomenula vedúcich aby boli tichšie, že deti už spia, si vyslúžila prezývku Vasilisa premúdra. Práve túto nočnú košeľu neskôr darovala Fénixu a dodnes ju na Ústredí opatrujeme. V ostatných rokoch sa venuje hlavne deťom z marginalizovanej rómskej komunity, no žezlo pomaly prenecháva mladším. Veď je čas venovať sa aj vnúčatám.

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Mária Barabásová