Ešte pred Vianocami z Ústredia odišli e-maily s dôležitým obsahom – so zadaním prvej etapy etapovej hry IT si pripojená/ý.

Do etapovej hry sa prihlásilo celkom šestnásť základných organizácií s približne štyristo deťmi. Títo fénixáci a fénixáčky sa môžu pustiť do úloh prvej etapy s názvom IT si online. Úlohy tejto etapy rozprávajú o internete tak, ako sa naň zvyčajne nepozeráme – o jeho vzniku a fungovaní.

Prvá etapa IT si online bude prebiehať do 29.2.2024 – dovtedy budeme čakať na vaše výstupy a tešiť sa z fotografií, či spätnej väzby.

Tak sa teda pusťme do toho!