Pripravili sme pre vás ďalšiu Erasmus+ mobilitu – tá bude na tému, s ktorou vo Fénixe dlhodobo pracujeme. Participácia a tvorba participatívnych projektov sa týka všetkých, ktorí chcú svojimi projektami zlepšovať svoje okolie, pomáhať svojej komunite a tvoriť zmysluplné podujatia, no nechcú byť pri tvorbe sami, ale spolupracovať s obcou, mestom, či inou organizáciou. Participatívne projekty s deťmi a mládežou odkrývajú deťom a mladým ľuďom nové obzory a možnosti, učia ich rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, prijímať aj odovzdávať kritiku a aktívne spolupracovať. Popri práci s deťmi a mládežou je dôležité zaoberať sa projektmi, ktoré dávajú deťom slobodu o rozhodovaní v rozličných aspektoch tvorby projektu (alebo akcie, podujatia), no zároveň aj pocit zodpovednosti, ktorý z takejto pozície vyplýva.

Ako ale na to? Tak to si predsa povieme na Erasme!

Viac o Erasmus+ mobilite Let´s PARTI:

Let´s PARTI – Mobilita pre pracovníkov s mládežou

Téma aktivity Erasmus+: Participácia pracovníkov s deťmi, mládežou a mládežou v miestnych komunitách a prinášanie zmeny prostredníctvom participatívnych projektov.
Kedy? 18. júl – 21. júl 2024 (príchod: 18. júla 2024 / odchod: 21.7.2024)
Kde? Stará Turá, Slovensko / Penzión Hájenka – http://www.penzion-hajenka.sk/sk/uvod-10.html
Kto sa môže zúčastniť? Pracovníci s mládežou, učitelia a tí, ktorí pracujú s mládežou a deťmi ako dobrovoľníci.
Čo je pre vás pripravené? Školenia, prednášky, workshopy, kultúrny program, návšteva miestnych participatívnych projektov a návšteva miestnych organizácií, ktoré pracujú s participatívnymi projektmi a iné voľnočasové aktivity.

Prihláste sa vyplnením prihlášky v prílohe a zaslaním na:  martina@do-fenix.sk

PRIHLÁŠKA: participants PRIHLÁŠKA – APPLICATION FORM stara tura