Koncom apríla sa v Krásnohorskom Podhradí uskutočnila mobilita pre pracovníkov s deťmi a mládežou v rámci programu Erasmus+ s názvom All Inclusive.

Na celé štyri noci a necelých päť dní sa zišli v Krásnohorskom Podhradí pracovníci s deťmi a mládežou z piatich krajín – z Česka, Rumunska, Poľska, Srbska a samozrejme aj zo Slovenska. Nezišli sa ale len tak – na programe mali školenie a rozličné aktivity a to všetko na témy medzigeneračnej praxe, medzigeneračného učenia a inklúzie pri práci s deťmi a mládežou.

V rámci programu sme navštívili krásnu Levoču, kde sme mali možnosť vidieť výstavu Múzea špeciálneho školstva. V múzeu sme sa zdržali aj po výstave a absolvovali sme workshop o Braillovom písme, kde sme sa učili jeho základy. Napokon sme vytvárali tričká, na ktorých sme si vyskúšali, či dokážeme svoje mená v Braillovom písme napísať (a ukázalo sa, že áno!).

Deň v Levoči sme ukončili aktivitou Ako sa hráme/Ako sme sa hrali?, kde sme sa s deťmi zo základnej organizácie  Levoča učili hrať sa. Práve decká nás dospelých učili o hrách a vysvetľovali našim zahraničným participantom rozličné hry, ktoré sme so sebou priniesli. Úlohou detí bolo naučiť dospelých pravidlá rozličných hier a prekonať pritom vekové aj jazykové rozdiely. Dospelí účastníci zasa mali za úlohu stať sa na chvíľu žiakmi, poslucháčmi a nechať sa viesť deťmi, prípadne pracovať spoločne. Napokon deti navrhovali svoje vlastné hry – vznikla napríklad Všehra alebo Vesmíre človeče nehnevaj sa.

Fénixácke decká sme navštívili aj v Krásnohorskom Podhradí, kde nás v škole prijali pán riaditeľ Ladislav Mikula a pani zástupkyňa riaditeľa a predsedníčka základnej organizácie Krásnohorské Podhradie Jarmila Gaálová. Fénixáci z Krásnohorského Podhradia pre zahraničných hostí pripravili kultúrny program, predviedli nám rómske tance a v angličtine nám odprezentovali všetko, čo by sme mali vedieť o ich škole, o ich základnej organizácii a o všetkých projektoch, ktoré robia pod vedením ich šikovnej predsedníčky a vedúcich.

S mladými fénixákmi sme napokon robili Geografickú misiu – aktivitu, ktorá bola predovšetkým o komunikácii a o rozvíjaní schopností komunikovať i s ľuďmi, ktorých jazyk je nám cudzí.

Počas mobility sme okrem školení, workshopov a praktických aktivít s deťmi aj spoznávali okolie. Navštívili sme krásnohorské mauzóleum, poprechádzali sme sa po obci a poobede nás už opäť čakali workshopy a prednášky.

Súčasťou poobedného programu bol kaligrafický workshop s Magdou, našou účastníčkou z Poľska, ktorá sa venuje výučbe tradičných remesiel v Bieščadskej škole remesiel. V Magdinej škole si môžu deti vyskúšať, ako sa žilo kedysi, ako kedysi fungovali školy, ako sa vyrába keramika, tradičné pečenia a aj to, ako sa píše tušom.

Svoju prednášku mal aj Lukáš, účastník zo Slovenska a fénixák. Lukáš rozprával o výučbe angličtiny hravým spôsobom a využívaní hier pri učení sa cudzieho jazyka. Ostatným účastníkom vytvoril ukážkovú hodinu aby si sami mohli vyskúšať, aké je to byť žiakom na hodine, ktorá je trochu menej formálna a trochu viac hravá.

Deň sme ukončili hrou Stereotypes!, ktorá je určená na konfrontáciu samých seba so stereotypmi a predsudkami, ktoré v sebe nosíme. Účastníci sa rozprávali o tom, ako vnímajú rozdiely medzi generáciami, aké predsudky sprevádzajú rozličné povolania a v rámci skupín dekonštruovali rozličné stereotypy.

Ďalší deň sme začali diskusnými hrami a hrami všeobecne – veď predsa človek je tvor hravý, nezáleží od toho, v akom je veku. Vydanie Medzigeneračné rozhovory a základnú diskusnú hru Hlbina, sme si spolu vyskúšali a napokon prebehla aj diskusia, ako je možné takúto hru použiť v praxi s deťmi a mládežou.

Pred obedom sme sa vydali na prechádzku po Krásnohorskom Podhradí a poobede nás už čakal ďalší program – workshop o medzigeneračných rozhovoroch, ktorý pre nás pripravilo Káčko zo Žiliny. Workshop naďalej pracoval s našou témou a to s naprávaním rozličných predsudkov a stereotypov a uvádzaním ich na pravú mieru, aby sme vedeli v ďalšej praxi predchádzať nedorozumeniam a konfliktom.

Celá mobilita prebehla v priateľskej atmosfére a popri aktivitách sa viedli neustále diskusie – každý túžil po vedomostiach, ktoré môžu ostatní poskytnúť a všetkým bola téma inklúzie a medzigeneračného učenia buď známa, alebo aspoň sympatická. Ďakujeme všetkým za účasť! Tešíme sa, že ste s nami strávili celé dni učením sa, aktivitami a rozhovormi!