Spúšťame grantovú výzvu DO FÉNIX na rok 2024. V grantovej výzve sa môžu uchádzať všetky základné organizácie  DO FÉNIX o finančnú podporu vo výške 300€ na svoj projekt.

Máte na základnej organizácii dobrý nápad na zaujímavé aktivity, programy, ktoré  reagujú na aktuálne témy, potreby, strategické priority v oblasti práce s mládež a zároveň vytvoria príležitosti pre deti a mladých ľudí?

Online stretnutie ku grantovej výzve sa bude konať 29.5.2024 o 16:00

V prípade otázok a konzultácie nás môžete kontaktovať na projekty@do-fenix.sk

Svoj projekt môžete prihlásiť  do grantového programu DO FÉNIX  v týchto grantových témach:   

  1. Inklúzia je IN
  2. Preventívka
  3. Staň sa kritikom
  4. Nenásilne
  5. Inovatívny nápad – bonusová téma po konzultácií

Časový harmonogram

24.5.2024 – Vypísanie výzvy
29.5.2024 / 16:00 – Online ZOOM konzultácia
do 12.6.2024 – Podanie projektov
do 19.6.2024 – Posúdenie projektov
20.6.2024 – Vyhlásenie výsledkov
1.8. – 15.11.2024 – Realizácia projektov
30.11.2024 – Vyhodnotenie
do 15.12.2024 – Zhodnotenie grantového kola

V prílohe nájdete znenie grantovej výzvy a formulár na podanie projektu.

 Tešíme sa na Vaše nápady a projekty!