Dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva 2024.

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom. Každý sa môže zapojiť. Týždeň dobrovoľníctva 2024 sa uskutoční v dňoch 20. – 26. mája 2024. Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny a pri ďalších rozmanitých aktivitách.

Týždeň dobrovoľníctva budú organizovať naprieč Slovenskom jednotlivé krajské dobrovoľnícke centrá. Program dobrovoľníckych aktivít vo vašom kraji, do ktorých sa môžete zapojiť nájdete tu: https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/