Detská organizácia FÉNIX, o. z. bude jedným z organizátorov zážitkového pobytu s názvom Vitajte na Spiši, ktorý sa bude konať 15.-21. júla 2024 v Novoveskej Hute. Zážitkový pobyt organizuje Generálny konzulát SR v Užhorode spoločne s Ministerstvom vnútra SR a DO FÉNIX  pre 20 detí z vojnou postihnutých oblastí Ukrajiny.

Cieľom pobytu je hravou a zážitkovou formou odpútať účastníkov od stresu a negatívnych dopadov, ktoré spôsobuje vojnová kríza na Ukrajine. Účastníci budú mať možnosť navštíviť zoologickú záhradu, Aquaterru a centrum mesta Spišská Nová Ves. Zábavu si užijú tiež vo vodnom svete pod Tatrami – Aquacity Poprad. Navštívia jeden z najväčších európskych hradov – Spišský hrad a unikátny Národný park Slovenský raj. Okrem výletov ich čakajú aj zaujímavé táborové aktivity – Olympiáda, Minitalent, Fénix day, tvorivé dielne a večerné diskotéky.

Celým programom deti prevedie hlavná vedúca a dlhoročná predsedníčka ZO Spišská Nová Ves, Miška Revajová. O športový program sa postará dobrovoľník a mladý vedúci, Mirko Revaj. Tlmočenie a kultúrny a tvorivý program bude mať na starosti dlhoročná predsedníčka ZO Klenová, Milka Štofiková.

Viac o zážitkovom pobyte:

Organizátori: Generálny konzulát SR v Užhorode, Ministerstvo vnútra SR, Detská organizácia FÉNIX, o. z.
Dátum:
15.-21. júl 2024
Miesto konania:
Centrum účelových zariadení MV SR / Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Predná Huta
Počet účastníkov: 20 detí / 2 vedúci z Ukrajiny / 2 vedúci zo Slovenska
Veková kategória: 10-14 rokov
Sponzori podujatia: HK Prof. Yuriy Peresta, HK Oleg Adamčuk