Prvý prázdninový týždeň odštartovali v troch základných organizáciách tradičné Letné školy školičky. Ambíciou tohto projektu je zapojiť do letnej činnosti deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva a aspoň čiastočne dovzdelávať deti, ktoré z rôznych príčin zameškali učivo. V neposlednom rade je ich cieľom zabezpečiť deťom kvalitné sociálne kontakty. LŠS sú realizované formou blokového vyučovania, ktoré prepája formálne a neformálne vzdelávanie.

Prvý prázdninový týždeň odštartovali Letnou školou školičkou hneď 3 naše základné organizácie – Handlová, Galanta a Košická Belá.

Letná škola školička v Handlovej

Viac o LŠŠ v Handlovej nám napísala Mária Maňáková, predsedníčka ZO Handlová:

„Základná organizácia Handlová odštartovala leto spolu s 15 deťmi v Letnej škole školičke. Prvý deň sme sa stretli na našej základni v škole. Čo všetko sme zažili, Vám prinášame v našej prvej správe. Na začiatku sme sa zoznámili, prešli sme pravidlami, ktorými sa budeme riadiť celých päť dní. Rozohriali sme sa pri energizeroch. Vzdelávali sme sa, vybrali sa na prechádzku po Handlovej. Osviežili sa zmrzkou. Poobede nás čakala nová hra Bláznivé zvieratká. Vybehaní a unavení sme si trochu oddýchli pri rozprávke V hlave. Prvý deň ubehol riadne rýchlo. Druhý deň Letnej školy sme vyrazili za krásami nášho regiónu. Kde nás zaviali naše cesty? Do nádhernej dedinky, ktorá nám pripomenula rozprávku. Názov dedinky sa deti dozvedeli v tajničke. V Čičmanoch sme sa dozvedeli o histórií obce, o živote ľudí, o maľovaných domčekoch. Svoj domček sme si ozdobili aj my v našom pracovnom liste. Ďalšou zástavkou bola v Sklárskom skanzene u P. Dolinaja. Zasvätil nás do tajov fúkania a tvarovania žeravého skla. Spoznávali sme naše okolie, tradície a kultúru.“

Pravidelné reporty Handlovčania podávajú aj na svojom Facebooku.

Letná škola školička v Galante

„Prvý prázdninový deň sme zahájili našu Letnú školu školičku na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante. Deti prišli ráno plné očakávania a vo veľmi dobrej nálade. S autobusom sme sa vybrali na farmu v Zlatnej na Ostrove, kde sme mali pripravený zaujímavý program. Previezli sme sa na koči ako v minulosti . Ťahali nás koníky po lúke a lese , kde sme spoznávali faunu a flóru tunajšieho kraja. Kŕmili sme zvieratká a dojili kravičky. Po výdatnom obede sme sa hrali na lúke loptové hry a súťažili v štafetových hrách. V utorok sme zavítali do nášho Vlastivedného múzea, kde pani pedagogičky pripravili vedomostné hry na stomatologickú tému a vedomostné hry v súťažiach. Deň sme zakončili parku s piknikom a pizzou. Tešíme sa na zajtra , kde spoznáme pamiatky Bratislavy a deň ukončíme s  prehliadkou parlamentu.“ 

Letná škola školička v Košickej Belej

Fénixáčky a fénixáci z Košickej Belej sa v prvý deň LŠŠ oboznámili s programom a pravidlami správania počas LŠŠ. Zvyšok dňa sa niesol v duchu spoznávania práce so psíkmi pod taktovkou členov zo Športového klubu Severan Jaklovce.

Fénixáčky a fénixáci, želáme vám veľa krásnych zážitkov a tešíme sa na vaše reporty z LŠŠ.