V týždni od 1. do 5.júla 15 mladých ľudí úspešne absolvovalo akreditované vzdelávanie Mladý vedúci. Tento rok sme vzdelávanie organizovali pod hlavičkou novozískanej akreditácie, ktorú nám Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže pridelilo v roku 2024. Detská organizácia FÉNIX je vďaka tejto akreditácii subjektom oprávneným realizovať vzdelávania detí aj dospelých. Vzdelávanie Mladý vedúci je určené pre deti vo veku 15-17 rokov, ktoré po jeho úspešnom absolvovaní získavajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Všetkým 15 účastníčkam a účastníkom sa podarilo vzdelávanie v plnom rozsahu absolvovať a taktiež úspešne napísať záverečný test. Vďaka tomu budú mať základné organizácie Dubnica, Košice, Kisdyho 13, Košická Belá, Kráľová pri Senci, Sečovce a Spišská Nová Ves nových mladých vedúcich, ktorí budú nápomocní pri príprave a realizácii podujatí.

Miestom činu bol tento rok náš obľúbený Park Hotel Čingov, ktorý ako vždy nesklamal a vytvoril nám príjemné podmienky a priateľskú atmosféru. Vzdelávaním mladých vedúcich sprevádzali lektorky Vladimíra Vávrová, Michaela Revajová a Mária Maňáková. Na programe spolupracoval aj skúsený táborový vedúci Filip Ragas. Počas celodenného programu sme sa venovali témam Základy psychológie a pedagogiky, Dizajn detského podujatia a použitie hry v neformálnom vzdelávaní, Práca s detským kolektívom, líderstvo a neformálne vzdelávanie, Základy prvej pomoci a bezpečnosť detí na podujatiach. Nechýbalo ani množstvo hier, ktoré rozvíjajú skupinovú dynamiku, spoluprácu, tvorivosť či kvalitnú komunikáciu. Dôležitou súčasťou podujatí pre deti sú aj večerné táborové programy – spoločenské hry a táborové tance, ktoré nesmeli chýbať.

Podľa spätnej väzby od nových mladých vedúcich môžeme konštatovať, že vzdelávanie bolo aj tento rok úspešné, z čoho sa veľmi tešíme!

Viac fotografií zo vzdelávania nájdete v albume na našom Facebooku, tu: FB / Fotoalbum Mladý vedúci