Fénixácky dobrovoľník roka – národné ocenenie DO FÉNIX za dobrovoľníctvo je podujatie, ktorým si pripomíname úspechy našich dobrovoľníkov a sledujeme kam sme sa za uplynulý rok posunuli.

Oceňovanie FeDoR má za cieľ zvýšenie statusu dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníctva  v DO FÉNIX na celoslovenskej úrovni. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť. Ocenenie je udelené aj za prejav solidarity, motivovania k službe pre druhých, za podporu dobrovoľníctva alebo za prácu vykonávanú v prospech dobrovoľníkov. Ocenenie sa udeľuje za činnosť vykonávanú primárne v danom kalendárnom roku, v prípade ocenenia Najlepšia základná organizácia za uzatvorený kalendárny rok, ktorý predchádza roku odovzdávania ocenenia.

Ocenenia sa udeľuje v týchto 8 kategóriách: 

  • Mladý dobrovoľník / mladá dobrovoľníčka
  • Dobrovoľník / dobrovoľníčka roka
  • Absolútny dobrovoľník / dobrovoľníčka roka
  • Veľké srdce
  • Odvážny čin
  • Skvelý nápad
  • Pierko pomoci
  • Najlepšia základná organizácia