Zdravie a zdravý životný štýl je jednou z našich prioritných tém. Nechceme však, aby táto dôležitá téma bola zhrnutá len v pár múdrych vetách na papieri, ale aby bolo zdravie detí aj vidieť.

Našim cieľom je vytvoriť priestor pre aktivity, neformálne vzdelávanie, ktoré prispejú k lepšiemu zdraviu, zvýšia motiváciu, povedomie a posilnia prevenciu detí a mladých ľudí.

Za týmto účelom spolupracujeme aj s ďalšími inštitúciami, organizáciami- THEEN Health Week, miestne spolky Červeného kríža, lekármi, zdravotnými pracovníkmi, psychológmi

Jedným z partnerov je Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav psychológie zdravia,  Health Behaviour in School Aged Children – Slovensko.

V rámci programu Zdravie nie je klišé realizujem každoročne projekty, etapové hry zamerané na zdravie, zdravý životný štýl