Detská organizácia Fénix Dubnica s jej dlhoročnou predsedníčkou Soničkou Kačíkovou jednoznačne patrí medzi najpočetnejšie základné organizácie. K jej hlavným devízam patrí, že združuje nielen školopovinné deti ale aj predškolákov, s ktorými vedúci aktívne pracujú a organizujú pre nich veľmi zaujímavé podujatia. V Dubnici sa venujú mladým ľuďom či reagujú na aktuálne témy a výzvy. Zapájajú sa do štruktúrovaného dialógu a taktiež vzdelávajú mladých ako mládežníckych lídrov. Aktívni mladí ľudia v Dubnici sú dokonca zapojení aj do komplexného medzinárodného vzdelávacieho programu DOFE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Tu dostávajú šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a taktiež uspieť v živote. Dosiahli už skvelé úspechy a získali niekoľko medailí. Raritou je aj základný kolektív Divadelníci, ktorý sa každoročne predstavuje novým divadelným predstavením. V roku 2017 sa Dubnici podarilo zvíťaziť v etapovej hre Vyskilluj sa, v ktorej ukázali silné priateľstvo a vzájomnú spoluprácu mladších a starších členov.

Kontaktné údaje

PaedDr. Soňa Kačíková
Farská 318/9, 018 51 Nová DubnicaČlánky DO FÉNIX Dubnica