Jednou z najaktívnejších základných organizácií na Slovensku je aj Detská organizácia Fénix Handlová s predsedníčkou Majkou Maňákovou. V Handlovej má práca s mládežou bohatú históriu. Najskôr ju zastrešovala ÚSpR Prievidza, ktorej fungovanie neskôr prešlo na ZŠ Morovnianska cesta. Tu sa vytvorili nové oddiely, pribudli noví vedúci a práca s mládežou nabrala úplne iný charakter. Zamerali sa na kultúrnu a športovú činnosť a snažia sa deťom vytvárať podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Každoročne pripravujú letný denný tábor plný výletov, z ktorého si krásne spomienky odnášajú nielen deti ale aj animátori. Tých v Handlovej vychovali už naozaj veľa a patria medzi najaktívnejších členov. V súčasnosti naši mládežníci odchovaní „Fénixom“ pomaly preberajú iniciatívu a podieľajú sa v plnej miere na organizovaní a realizácii aj náročných podujatí. Medzi ich posledné úspechy patrí napríklad zapojenie sa do medzinárodného projektu Youth Democracy Academy, do ktorého sa zapojilo spolu s nimi 12 mládežníckych organizácií z celej Európy. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť kampaň pre mladých ľudí a prvovoličov k voľbám do Európskeho parlamentu. Boli tiež súčasťou veľkého projektu Europe Goes Local, ktorý bol zameraný na prácu s mládežou na lokálnej úrovni. Jedným z najdôležitejších výstupov tohto projektu bola Európska charta práce s mládežou. Handlovskí fénixáci poznajú tiež silu sociálnych sietí a naplno využívajú svoj vplyv na instagrame. Tvoria zaujímavý a náučný obsah nielen pre svojich členov ale aj pre iných mladých ľudí.

Kontaktné údaje

Mgr. Mária Maňáková
Morovnianska cesta 1866/55, 972 51 HandlováČlánky DO FÉNIX Handlová