Na ďalekom východe pôsobí Detská organizácia Fénix okrem Sniny aj v ďalšom meste na S a to v Sobranciach. Pod vedením predsedníčky Jarky Surovcovej tu funguje Detská organizácia Fénix Sobrance. Jej hlavným cieľom je sa s deťmi jednoducho hrať. A nemusia to byť žiadne pompézne súťažné podujatia, niekedy k radosti detí stačia aj tie klasické hry, ktoré poznáme už po celé generácie. Práve tie vedia deti najviac zaujať a obohatiť ich detský svet, aký má právo prežiť každé dieťa kým má ten dar byť bezprostredným dieťaťom. Pred sviatkami vždy pripravujú aj Vianočnú besiedku, na nej sa predvedú deti z divadelného krúžku ale aj šikovné ručičky, ktoré vyrábajú rôzne suveníry.

Kontaktné údaje

Jaroslava Surovcová
Komenského 12, 073 01 SobranceČlánky DO FÉNIX Sobrance