Z iniciatívy podtatranského rodáka Mirka Zavackého, ktorý sa dlhoročne venuje práci s mládežou v oblasti turistiky a spoznávania Slovenska vznikla v roku 2009 Detská organizácia Fénix v Novej Dubnici. Takmer 10 rokov aktívne fungovala, organizovala mnoho podujatí a bola jednou z najlepších na Slovensku. Po rokoch v Dubnici sa ale Mirko Závacký rozhodol opäť vrátiť domov do rodných Tatier a spolu s ním do Veľkej Lomnice prišiel aj Fénix. Detská organizácia Fénix Veľká Lomnica vznikla v roku 2018 a jej hlavným cieľom je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Aktívne pôsobia v oblasti voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí, a to prostredníctvom pravidelných stretnutí záujmových kolektívov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom čase. Ich činnosť zasahuje od lokálnych pravidelných aktivít záujmových kolektívov cez regionálne stretnutia až po celoslovenské podujatia. Najväčší ohlas u členov majú letné zážitkovo – relaxačné pobyty v prírode, pobytové podujatia v rôznych regiónoch Slovenska, turistika Vysoké Tatry, poldenné výlety do blízkeho okolia nerozlučiteľné spojené s opekanými dobrotami sú populárne pre najmenších. Svoj voľný čas venujú deťom a mládeži vedúci z radov pedagógov i rodičov v základných kolektívoch rôzneho zamerania a to od športových, počítačových, umeleckých, tvorivé dielne, hry v prírode a telocvični a dokonca hudobná skupina – Gipsy Fénix. Aktívne sa členovia zapájajú aj do organizácie a následne realizácie aktivít pri rôznych príležitostiach Ako Deň Zeme, Deň Narcisov, Červené stužky, Deň matiek a pod.

Od roku 2020 je predsedníčkou základnej organizácie Mgr. Lucia Bobovská.

Kontaktné údaje

Mgr. Lucia Bobovská
Školská 267, 059 52 Veľká LomnicaČlánky DO FÉNIX Veľká Lomnica