Detská organizácia Fénix Žilina Vlčince vznikla prirodzene ako pokračovanie pôvodnej základnej organizácie v Žiline, ktorú viedla dlhoročná predsedníčka pani Božka Balážová. Tú pred viac ako 15 rokmi vystriedala Bea Rychlá, ktorá fénixákov zo Žiliny vedie dodnes. Členskú základňu tvorí okolo 50 členov vo veku 10 až 26 rokov zo Žiliny ale aj širšieho okolia. Náplňou ich činnosti je poznávanie krás okolia a taktiež celého 6+Slovenska ale aj rôzna iná tvorivá činnosť. Medzi ich tradičné akcie organizované každoročne patrí napríklad Deň detí na Základnej škole v Snežnici, kde fénixáci pomáhajú s hrami a súťažami. Medzi turistické podujatia, ktoré organizujú patrí trojdňový pobyt na Kysuciach či pravidelné návštevy Vysokých Tatier a Malej Fatry. Z kreatívnych činností sa deti učia rôzne výtvarné techniky ako maľovanie na sklo, na textil, na hodváb alebo háčkovanie a štrikovanie.

Kontaktné údaje

Mgr. Beáta Rychlá
B. S. Timravy 950, 010 08 Žilina

Napísať e-mail


Články DO FÉNIX Žilina Vlčince