Čoskoro sa bude konať mládežnícka výmena Here We Go, ktorá je podporená programom Erasmus+. Aby všetko išlo tak ako má a dotiahli sa detaily v programe, nesmie chýbať prípravné stretnutie zúčastnených krajín.

To sa konalo od 17. do 19.7. na Duchonke. Stretli sa účastníci zo Slovenska, Českej republiky, Lotyšska, Poľska a Rumunska. Z každej krajiny prišiel vedúci skupiny a jeden mládežník. Počas necelých troch dní, ktoré spolu strávili, stihli nielen obzrieť prostredie v ktorom strávia v auguste 8 dní a urobiť fotky, ktoré ukážu doma, ale aj prejsť jednotlivé body programu, rozdeliť si úlohy a začať premýšľať nad detailmi jednotlivých častí dňa, ktoré budú mať počas mládežníckej výmeny na starosť. Každá krajina má na starosti jeden deň, ktorý naplnia zaujímavými aktivitami, hrami, súťažami, diskusiami atď.  Okrem toho majú aj svoj vlastný večer, kde odprezentujú svoju krajinu, jej tradície, jedlo, hudbu a veľa iného. Účastníci prípravného stretnutia sa už nevedia dočkať augusta a veríme, že po zhliadnutí fotografií a programu, sa nebudú vedieť dočkať aj ostatní.