Aj v tomto roku organizuje DO FÉNIX mládežnícku konferenciu. Tohtoročná téma: Podpora podnikavosti, iniciatívnosť, participácia a zotrvanie mladých ľudí v organizácii.

Termín: 3.-5.10.2014
Miesto: ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
Účastnícky poplatok: 3,-€
Podmienka účasti: člen DO FÉNIX vo veku 16. – 26. rokov,
Svoj záujem nahláste na spravnecentrum@do-fenix.sk. Všetkým záujemcom pošleme záväznú prihlášku a ďalšie informácie