Ponúkame Vám účasť na medzinárodnom školení LENS FOR ACTIVE PUBLIC RELATION IN WORK WITH YOUTH v Českej republike. Konať sa bude 5.10.-12.10.2014 v Ivančiciach. Ďalší účastníci budú z Českej republiky, Španielska, Grécka, Rumunska, Maďarska, Portugalska, Bulharska, Litvy, Poľska a Talianska.

Cieľom projektu je naučiť účastníkov základy práce s videom a fotografiou – teoretické aj praktické. Získané informácie využijete pri vytváraní mediálneho spotu.

Účastník by mal mať viac ako 18 rokov a schopní komunikovať v angličtine. Pre ďalšie informácie čo si pripraviť a vziať so sebou nazri do nižšie uvedenej prílohy.

Viac info na international@do-fenix.sk