Dalšia adventná úloha na 22. 12. 2014:

Prečítajte si článok MUDr. Karola Horňáčka  (https://www.do-fenix.sk/clanky/stvrte-kolo-fit-s-felixom), nájdete v ňom odpoveď na otázku: Čo máme jesť, aby sme mali zdravé a pevné kosti?

Pri plnení úloh si viete pomôcť na stránke -> www.inbags.sk alebo hľadaj na našej stránke ->do-fenix

Odpovede zasielajte na adresu fenix@do-fenix.sk, nezabudnite uviesť meno, vek a adresu. Ten, kto odpovie prvý získava odmenu z nášho adventného kalendára.

Možno tá ďalšia bude práve Tvoja. smiley