logo_zobud sa a pod_miniZačíname

Prihlásili ste sa do etapovej hry Zobuď sa a poď! Táto etapová hra sa bude líšiť od všetkých ostatných, ktoré detská organizácia FÉNIX vyhlásila, a do ktorých ste sa zapojili.

Rok 2015 vyhlásila Európska komisia za  Európsky rok rozvoja. Jeho cieľom je informovať všetkých ľudí o spolupráci medzi jednotlivými krajinami v Európe, ale aj o pomoci Európskej únie rozvojovým krajinám.

A tak si to premeňme na drobné.

Detská organizácia FÉNIX vyhlásila rok 2015 za rok rozvoja svojich detských rád, za vzájomnú spoluprácu jej členov  ale aj pomoc územným organizáciám, ktoré začínajú, ktorých tradície nie sú tak bohaté a vy dokážete ich činnosť spestriť a obohatiť.

 

Na pomoc všetkým zapojeným  skupinám sme zriadili:

FÉNIXÁCKY ROZVOJOVÝ FOND

Povinnosťou Fénixáckeho rozvojového fondu je:

 • vyhlasovať výzvy k jednotlivým témam  etapovej hry
 • poskytnúť nenávratný finančný príspevok vo výške 50,-€ na každý dobrý projekt
 • pomôcť pri propagácii projektov
 • pomôcť nadviazať kontakt so štátnymi inštitúciami a orgánmi verejnej správy
 • v rozsahu možnosti poskytnúť materiálnu pomoc na projekt
 • vyhodnocovať a propagovať uskutočnené projekty

Povinnosťou skupiny žiadajúcej o príspevok je:

 • spracovať projekt a poskytnúť v ňom všetky relevantné informácie o projekte
 • propagovať projekt na verejnosti
 • do projektu vložiť finančný vklad najmenej 1,-€
 • uskutočniť projekt v rozsahu, ako bol schválený
 • projekt vyhodnotiť a vyúčtovať podľa termínov výzvy

Ako sa stať klientom?

Klientom banky sa stáva automaticky skupina, ktorá zareaguje na vypísaný grant a pošle vypracovaný  projekt  k vypísanej téme.

 

Termíny a témy grantov:

Výzva téma termín realizácie vyhodnotenie do
marec Životné prostredie 1.      3. – 15 .4. 1.      5.2015
máj Ľudské práva 1.      5. – 15. 6. 30. 6. 2015
júl Humanita demokracia 1.      7. – 15. 9. 20. 9.2015

Viac čítajte v prílohe

1. Február kor.

2. Pomôcka pre vás kor.