Zapoj sa to celosvetovej fotosúťaže ‘Our Future is on the Table‘ (Naša budúcnosť je na stole). Táto súťaž otvára nový Európsky rok rozvoja. Zapojiť sa môžu mladí ľudia od 15 do 25 rokov. Témou fotografie by mala byť tvoja vízia tzv. udržateľných potravinových produktov a rozvoja. 

Pod pojmom udržateľné skrývajú produkty, ktoré svojou výrobou neprekročia kapacitu Zeme, a teda je prirodzene schopná ich nahradenia.  V rámci potravín to znamená zabezpečenie bezpečnosť dodávky potravín, zdravie, kvalita potravín, ale aj vody či pôdy a podobne. Finalisti budú pozvaní do Bruselu, kde budú ich fotografie.

Ak Vás ponuka zaujala a chcete sa zapojiť, prečítajte si prílohu dole a získajte viac informácií!