vizualy-logo-iuventa_fbZapoj sa aj TY do celoslovenskej konzultácie názoru mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Na konci dotazníku nezabudni zakliknúť že si z Fénixu ;)

Dotazník pre mládež sa zaoberá dvomi otázkami: profilom organizácie, ktorá pracuje v prospech detí a mládeže, sprevádza ich, podporuje ich vlastné iniciatívy atd. Sledujeme KAM  sa mladí ľudia obracajú o pomoc (mimo rodinu a učiteľov) a čo sú tie FAKTORY, ktoré rozhodujú. Druhá časť dotazníka sleduje záujem mladých ľudí o rozvoj kompetencií prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou- ich SKÚSENOSTI, ZÁUJEM resp. DÔVODY NEZÁUJMU.

Link na dotazník pre mládež:  http://goo.gl/forms/zLB07H1U5g

 

Dotazník pre pracovníkov s mládežou atď. sa zaoberá najväčšími výzvami, ktoré boli zatiaľ identifikované pri analýze aktuálneho stavu práce s mládežou na Slovensku. Zaujíma nás názor širokej odbornej verejnosti, obzvlášť oceníme nepovinné komentáre k jednotlivým otázkam.Podnety budú zahrnuté do analýzy stavu práce s mládežou na Slovensku ako sprievodný materiál ku Koncepcii rozvoja PSM.

Link na dotazník pre vedúcich: http://goo.gl/forms/lwZFdzqbyp