armylogoObčianske združenie na podporu onkológie NitraOnko, ako hlavný organizátor pretekov ARMY RACE bude s nami spolupracovať. Sú to preteky v extrémnych podmienkach na 7 a viac km. ARMY RACE je prvým pretekom na Slovensku zostavený z viacerých prekážok podobných náročnému tréningu športovcov a jednotiek ozbrojených síl. Pozostáva z behu v členitom teréne, za účelom prekonať prekážky rôznym spôsobom (plazením, brodením, dvíhaním ťažkých predmetov, lozením) v čo v najkratšom čase a dobehnúť do cieľa ako prvý. Ide o pretek, v ktorom zistíš silu svojej vôle a fyzickej zdatnosti. Za cieľom môžeš bežať individuálne alebo v tíme, ktorý ti je nápomocný v ťažších situáciách.

Spolupráca bude spočívať v participácií účastníkov projektu „It s time to move on“ podporeného v rámci programu ERASMUS+, na podujatí Army Race 2015. Účastníci zabezpečia formou dobrovoľníctva dozor pri vybraných prekážkach, budú usmerňovať športovcov, kontrolovať prekonávanie prekážok, oboznámia sa s procesom prípravy takéhoto podujatia a bude im predstavená celá trať pretekov vrátane prekážok. K tomu budú náležite usmernený zo strany organizátora.

Tešíme sa na spoluprácu ;-)