headerCentrum komunitného organizovania si dovoľuje dať vám do pozornosti v poradí už štvrtý ročník Programu profesionálnej výmeny medzi USA a krajinami Strednej a východnej Európy pod názvom 
“Trvalo udržateľná participácia v menšinových komunitách”

Aktuálne je otvorená výzva na 6-týždňovú profesionálnu stáž a tréning v Spojených štátoch v oblasti občianskej participácie a komunitného organizovania.

Výzvu na výberové konanie, pokyny a prihlášku si môžete pozrieť na tomto internetovom linku:

http://glc-teachdemocracy2.org/announcement-and-application-for-fellowship-exchange-program-2016/

Aké sú prvé kroky:

  1. Prečítať si detailne výzvu z linku vyššie (znenie výzvy je zároveň sučasťou príloh tohto mailu).
  2. Naštudovať si materiál o komunitnom organizovaní na adresách:

http://cko.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27

http://econnet.eu/pages/community-organizing.php

http://organizinggame.org

  1. Vyplniťprihlášku v anglickom jazyku, ktorú môžete nájsť na linku vyššie, ako aj v prílohe tohto mailu a poslať ju najneskôr do 15.11.2015elektronicky na adresu

maros@cko.sk s naskenovanou zadnou stranou, ktorej súčasťou má byť Vás podpis. Povinnou prílohou v prvej fáze je len príloha č.1 – esej v anglickom jazyku.

Následne budú vybraní kandidáti/kandidátky vyzvaní na doplnenie ostatných príloh a zároveň pozvaní na tréning komunitného organizovania spojeného s druhým kolom výberového procesu do Bratislavy v dátume 21.11.2015.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím neváhajte kontaktovať koordinátorov programu na nižšie uvedené emailové adresy, alebo priamo telefonicky na 0910 324 396.