logo-strukturovany-dialog-SKRada mládeže Slovenska spustila nový web strukturovanydialog.sk! Nájdete tam viac ako 50 videí o ľuďoch z mládežníckych organizácií a informácie o tom, ako sa zapojiť. Videá aj a organizácie budeú postupne predstavovať na Facebooku.

Za FÉNIX máme video v každej kategórii:

ROZVOJ TALENTU, Peter Ištoňa, ÚO Stará Turá -> VIDEO

peťo

ATRAKTÍVNA PRÁCA S MLÁDEŽOU, Martin Talarovič, ÚO Snina -> VIDEO

maťo