Tento víkend sa rozhodol spraviť veľký životný krok predseda ÚO Čachtice Zdenko Rábara. Povedal si ÁNO so svojou dlhoročnou partnerkou Martinkou Škarítkovou 2. 4. o 16:00 v evanjelickom kostole v Zemianskom Podhradí.

Prajeme Vám, aby ste boli nielen manželmi, ale aj najlepšími priateľmi, deliacimi sa o chvíle pohody, ochotní počúvať toho druhého a pripravení si pomôcť.

z+m